SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Prvá databáza slovenského inovačného ekosystému

Odporúčame

Zdroj: Innovate Slovakia

Všeobecné informácie a metodika

Innovate Slovakia dňa 13.4.2023 spustila vôbec prvú databázu o slovenskom inovačnom ekosystéme. Aktuálne tu nájdete 373 startupov a 252 investičných kôl. Databáza poskytuje cenný prehľad pre tvorcov politík, investorov a ďalšie zainteresované strany na podporu inovatívneho podnikania a hospodárskeho rastu na Slovensku. Spustenie databázy je tiež výbornou príležitosťou ukázať inšpiratívne nápady, ktoré v našej krajine produkujeme, a prilákať tak viac investícií do inovácií.

Platforma je výsledkom úsilia iniciatívy Innovate Slovakia, prevádzkovanej inštitúciami SAPIE (Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku), CIVITTA a Innovation League za účelom zbierať, uchovávať a poskytovať aktuálne informácie o slovenskom inovačnom ekosystéme.

Tvorcom a prevádzkovateľom platformy je súkromná spoločnosť Dealroom sídliaca v Amsterdame, globálny poskytovateľ údajov a informácií o startupoch a technologických ekosystémoch. Spoločnosť je uznávaná aj vďaka partnerstvu s viac ako 60 miestnymi vládami, ministerstvami, obchodnými a investičnými organizáciami v Európe, Severnej Amerike, Ázii a Austrálii.

Databáza a softvér agregujú údaje z viacerých zdrojov vrátane verejných informácií, webových stránok spoločností a údajov odoslaných používateľmi. Údaje sa overujú a spracúvajú dôkladným manuálnym procesom.

Výhody z využívania databázy

Informácie a údaje v databáze môžu mať kľúčový prínos pre rozhodovanie založené na faktoch a rast startupového ekosystému v prospech zainteresovaných strán. Vďaka platforme môžeme sledovať výkon a vývoj ekosystému takmer v reálnom čase. Databáza obsahuje komplexné a aktuálne údaje o všetkých aktivitách v ekosystéme, vrátane nových startupov, investíciách, raste a mnohých ďalších. Preto môžu aktéri ekosystému ľahko posúdiť súčasné trendy, silné a slabé stránky a vytvoriť silnejšie iniciatívy a ponuky na posilnenie ekosystému.

Okrem toho môžu slovenské zainteresované strany získať prístup k partnerstvám a posilniť svoje medzinárodné uznanie profilom v Dealroom, renomovanej európskej databáze startupov, tiež sa stať súčasťou globálnej virtuálnej komunity startupov, investorov, médií a korporácií.

Cieľové skupiny

  • Podnikatelia a zakladatelia majú príležitosť nájsť investorov a talenty rizikového kapitálu;
  • Investori môžu identifikovať nové a rýchlo rastúce technologické spoločnosti pomocou série filtrov;
  • Inkubátory a akcelerátory  majú možnosť sledovať úspech predchádzajúcich absolventov;
  • Talenty si môžu nájsť svoje ďalšie pracovisko prostredníctvom pracovnej dosky;
  • Médiá a akademická obec môžu oceniť prístup k transparentným údajom o slovenskom inovačnom ekosystéme prostredníctvom širokej oblasti dátových bodov;
  • Univerzity môžu sledovať vývoj spoločností založených predchádzajúcimi študentmi.

Na webovej stránke Innovate Slovakia nájdete užitočné zdroje, informácie k možnostiam financovania, startup príručku, právne vzory, startup novinkyhĺbkové správy o slovenskom inovačnom ekosystéme.

Viac informácií:

Zverejnené 2.5.2023, slord