SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Program EURESTMA ponúka možnosť zúčastniť sa budovania dynamickej medzinárodnej komunity manažérov výskumu a transferu technológií

Odporúčame

V snahe zvýšiť profesionalizáciu európskeho výskumu a manažmentu trasnferu technológií sa spúšťa ďalší ročník certifikačného programu EURESTMA (European Research And Transfer Management), ktorý sa začne v decembri 2023 a bude trvať do augusta 2024. Tento program, ktorý vedie konzorcium popredných akademických inštitúcií, má za cieľ vytvoriť dynamické medzinárodné spoločenstvo manažérov výskumu a transferu technológií.

Štruktúra a obsah programu

Program EURESTMA zahŕňa zmiešaný vzdelávací formát so šiestimi modulmi prezentovanými počas dvoch týždňov v Osnabrücku a v Bruseli. Účastníci sa ponoria do tém, ktoré sú kľúčové pre efektívny výskum a projektový manažment v európskom kontexte. Okrem toho každý účastník vykoná „Projektový akčný plán“, ktorým bude implementovať projekt zmeny vo svojej inštitúcii pod vedením odborníkov.

Moduly programu:

Politiky EÚ v oblasti výskumu a inovácií (EU Research and Innovation Policies)

Životný cyklus projektu (The Project Life Cycle)

Laterálne vedenie (Lateral Leadership)

Strategický manažment (Strategic Management)

Digitálna transformácia (Digital Transformation)

Manažment transferu a inovácií (Transfer and Innovation Management)

Akčný plán projektu (Project Action Plan)

Bližšie informácie o moduloch sa dočítate na stránke EURESTMA.

Program EURESTMA ponúka:

  • Inovatívne vyučovacie metódy

Cieľom stretnutí na mieste je vytvoriť osobnú atmosféru, podporovať aplikáciu nových poznatkov a  budovanie komunity a uľahčovať vzájomné učenie sa medzi účastníkmi z rôznych európskych krajín.

  • Nadväzovanie kontaktov

EURESTMA uprednostňuje profesionálnu výmenu a ponúka účastníkom platformu na rozšírenie ich kontaktov a budovanie trvalých profesionálnych vzťahov. Program sa snaží vytvoriť aktívnu komunitu manažérov, čím sa zabezpečí prostredie pre kontinuálne vzájomné vzdelávanie.

Časová os programu a cieľové publikum

Počnúc prípravnými úlohami v decembri a online štartom v januári, kde sa účastníci zoznámia s učiteľmi, ostatnými účastníkmi a môžu klásť otázky o úlohách, bude program EURESTMA prebiehať  až do augusta 2024. Prvý prezenčný týždeň sa uskutoční na Univerzite aplikovaných vied v Osnabrücku od 19. do 23. februára 2024. Počas tohto týždňa budú účastníci stručne informovaní aj o samovzdelávacích úlohách na druhý prezenčný týždeň. Po prvom prezenčnom týždni sa od účastníkov očakáva, že implementujú projekt zmeny vo svojej vlastnej inštitúcii (Projektový akčný plán). V súvislosti s projektmi sa uskutočnia tri online stretnutia s koučom a rovesníkmi. Druhý  prezenčný týždeň sa bude konať v Bruseli v Európskej styčnej kancelárií nemeckých výskumných organizácií – KoWi od 17. do 21. júna 2024. Potom budú mať účastníci do augusta čas na to, aby pracovali na svojom projekte a následne ho predstavili koučom v záverečnej online prezentácii.

Cieľová skupina

Každý rok je do programu prijatých približne 20 účastníkov.

Cieľovou skupinou sú jednotlivci na pozíciách v manažmente výskumu a transferu. Potenciálni účastníci by mali mať minimálne dva roky odbornej praxe v týchto pozíciách. Ideálne ak by kandidáti v ich inštitúcii boli zodpovední za strategické úlohy, organizáciu procesov, plánovanie a návrh systémov. Zároveň by mali byť otvorení spolupráci s medzinárodnými partnermi a iniciatívami. Nutná je znalosť angličtiny.

Náklady a financovanie

Súčasnú pilotnú fázu programu financuje nemecká spolková krajina Dolné Sasko, čím sa eliminujú účastnícke poplatky pre účastníkov. Počas dvoch prezenčných týždňov v Osnabrücku a v Bruseli bude účastníkom zabezpečený obed. Všetky ostatné náklady ako cestovné, ubytovanie, raňajky, večere a podobné výdavky si hradia účastníci sami.

Prihlásiť sa môžete od 05.10.2023 do 02.11.2023.

Stiahnite si prihlášku a pošlite ju na eurestma@hs-osnabrueck.de

Viac informácií:

Webová stránka EURESTMA

Informačný leták

Zverejnené 25.10. 2023, slord