SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Prehľad slovenských hodnotiteľov projektových návrhov v programe Horizont 2020 za rok 2018

Odporúčame

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Styčná kancelária Slovenskej republiky pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) Vám prináša prehľad slovenských hodnotiteľov projektových návrhov predložených v rámci rámcového programu Horizont 2020.

Dokument bol vytvorený na základe dát dostupných na Funding and Tenders Portal Európskej komisie k 16. decembru 2019. Ide o expertov zapojených do hodnotenia výziev v roku 2018.

Súbor je k dispozícii na stiahnutie TU.