SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Prehľad šiestich ocenení Európskej rady pre inovácie (EIC)

Odporúčame

Nižšie nájdete prehľad zverejnených šiestich cien pod vlajkou „EIC Horizon Prize“, ktoré sú súčasťou pilotného projektu Európskej rady pre inovácie (European Innovation Council, EIC) v rámci programu Horizont 2020, rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie.

Každá cena (EIC Horizon Prize) má ambiciózny cieľ vyriešiť veľkú výzvu, ktorej čelí spoločnosť. Európska komisia podporuje inovatívne riešenia spoločenských výziev vo vybraných oblastiach. Nástroje riešenia nie sú dopredu určené a inovátori majú absolútnu voľnosť v hľadaní najlepšieho možného riešenia, pričom budú za svoje úsilie v prípade úspechu finančne odmenení.

Cieľom je stimulovať inovácie a nájsť riešenia na problémy, ktoré sú pre spoločnosť dôležité.

EIC HORIZON PRIZE / ODMENA / UZÁVIERKA / LINK:

Affordable High-Tech for Humanitarian Aid: 5 mil. EUR, 15. január 2020, link
Fuel from the Sun: Artificial Photosynthesis: 5 mil. EUR, Q1 2021, link
Innovative batteries for eVehicles: 10 mil. EUR, 17. decembra 2020, link
Early Warning for Epidemics: 5 mil. EUR, 1. september 2020, link
Blockchains for Social Good: 5 mil. EUR, Q2 2019, link
Low-Cost Space Launch: 10 mil. EUR, Q4 2020, link

EIC Horizon Prizes sú súčasťou pilotného projektu Európskej rady pre inovácie pre roky 2018-2020 v rámci rámcového programu EÚ Horizont 2020. Ocenenia „EIC Horizon Prizes“ sú mimoriadne ambiciózne, pretože sa očakáva, že prinesú inovácie v oblastiach, v ktorých je potrebné vyriešiť dôležité spoločenské problémy. Tieto ceny vyžadujú prelomové riešenia, ktoré by mali preukázať ich uskutočniteľnosť alebo potenciál s cieľom úspešného nasadenia inovatívnych produktov na medzinárodných trhoch.

Zdroj