SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Prehľad pozičných dokumentov k príprave 9. RP

Odporúčame

Prinášame Vám zoznam verejne dostupných pozičných dokumentov jednotlivých štátov a stakeholderov k pripravovanému 9. rámcovému programu EÚ pre výskum a inovácie.

Zoznam budeme naďalej priebežne aktualizovať.

ČLENSKÁ KRAJINA/ORGANIZÁCIA: DOKUMENT

Slovensko: >link
Chorvátsko: /pozicne_dokumenty_k_FP9/Croatian_position_paper_on_FP9.pdf>link
Írsko: /pozicne_dokumenty_k_FP9/IE-Prelim-Views-FP9-FINAL.pdf“>link

Cyprus: link

Švédsko: link

Slovinsko: >link
Litva: /pozicne_dokumenty_k_FP9/LT_position_paper_on_H2020_interim_evaluation_and_FP9_final.pdf>link
Portugalsko: //PT_position_paper_FP9_vMCTES_07may2017.pdf>link
Nórsko (druhá verzia): /pozicne_dokumenty_k_FP9/Norwegian_input_to_FP9__druha_verzia_.pdf>link
Švajčiarsko: /pozicne_dokumenty_k_FP9/Swiss_Position_on_FP_9_-_SERI_14.7.2017.pdf>link
Estónsko: /pozicne_dokumenty_k_FP9/Estonia_-_Ministry_of_Education_and_Research.pdf>link
Belgicko: //BE_Position_paper_FP9_VF_.pdf>link
Belgicko (flámska časť): /pozicne_dokumenty_k_FP9/FP9_FL_position_paper_FINALE_VERSIE.pdf“>link

Belgicko (spoločenské vedy): link

Belgicko (rozširovanie účasti): >link
Technopolis: //TG_H2020_position_paper_2017_def.pdf>link
Orgalime: //Orgalime_pp_Horizon2020_final.pdf>link
LERU: link
National Research Council of Italy: /pozicne_dokumenty_k_FP9/FP9_CNR_position_paper_Final.pdf>link
EU LIFE: //FP9_EULIFE_JAN2017.pdf>link
EUA (druhá verzia): /pozicne_dokumenty_k_FP9/EUA-next-framework-programme-for-research-and-innovation-_fp9_.pdf>link
ERC: //ERC-ScC-Statement-FP9.pdf>link
EASSH: //EASSH_Bratislava_final_def.pdf>link
EARTO: //EARTO_First_Thinking_Forward_for_FP9.pdf>link
Digital Europe: //Digital_Europe.pdf>link
CLORA: //CLORA.pdf>link
UAS4EUROPE: /pozicne_dokumenty_k_FP9/UAS4EUROPE_Position-Paper-FP9.pdf>link
CESAER: //20161021_Statement-for-interim-evaluation-H2020.pdf>link
Helmholtz Association: //201704-Helmholtz-Position-paper-FP9-final.pdf>link
ERAC: /pozicne_dokumenty_k_FP9/ERAC_Opinion_on_Interim_Evaluation_of_H2020__Outlook_at_FP9.pdf>link
SFIC: //0_SFIC_Opinion_on_H2020_Midterm_Review___FP9.pdf>link
Science Europe: //SE_Position_Statement_H2020.pdf>link
ETH Zurich, UZH: /pozicne_dokumenty_k_FP9/170606_FP9_ETH.UZH_signed.pdf>link
Swiss National Science Foundation:/pozicne_dokumenty_k_FP9/SNSF_Position_on_FP9.pdf> link
ERRIN: link
ALLEA (All European Academies): link
Akademie věd České republiky: /pozicne_dokumenty_k_FP9/Akademie_ved_Ceske_republiky_Position-CAS-on-FP9-CZ_4.pdf“>link

Coimbra Group: link

GIURI (Gruppo Informale Uffici di rappresentanza Italiani): link

EMBL: link

HERA Network: link

ECSEL: link

Neth-ER: link

YERUN: link

ALLEA, HERA, ELI, ESA, EuroScience, GYA, Net4Society, Norface, YAE (spoločenské vedy): link

Tekes: link

The Guild of European Research-Intensive Universities: link

Priemyselné a výskumné asociácie: link

Helsinki Group on Gender in Research and Innovation: link

Eurospace: link

Young Academy of Europe: link