SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Prehľad informačných dní pracovných programov pre roky 2018-2020 programu Horizont 2020

Odporúčame

/IDs_2018-2020.jpg style=“display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;“ />

V súvislosti so spustením nových 3-ročných pracovných programov (2018-2020) pre jednotlivé témy rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 pripravuje Európska komisia sériu informačných dní, ktoré sú vo viacerých prípadoch doplnené aj o partnerské stretnutia pre budovanie konzorcií (matchmaking).

Prehľad informačných dní pracovného programu Horizont 2020 pre roky 2018-2020 (zoznam budeme priebežne aktualizovať):

 •    Informačné dni: Šírenie excelencie a rozširovanie účasti, Termín: 15. jún 2017 (Brusel), Dostupný program a a zverejnená prezentácia;
 •     Informačné virtuálne dni: CEF Telecom calls virtual Info Day, Termín: 12. september 2017, Dostupná webová stránka a zverejnená prezentácia;
 •     Informačné dni: Informačné dni pre priemyselné inovácie 2017, Termín: 3. a 4. október 2017 (Brusel), Dostupná webová stránka;
 •     Informačné dni: Spoločenská výzva 3: Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia, Termín: 23. – 25. október 2017 (Brusel),  Dostupná webová stránka;
 •     Informačné dni: Spoločenská výzva 5: Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, využívanie zdrojov a surovín, Termín: 8. a 9. november 2017 (Brusel), Dostupná webová stránka;
 •     Informačné dni: Euratom Fission, Termín: 9. november 2017 (Brusel), Dostupná webová stránka;
 •     Informačné dni: ICT Proposers‘ Day 2017, Termín: 9. a 10. november 2017 (Budapešť), Dostupná webová stránka;
 •     Informačné dni: Spoločenská výzva 6: Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti, Termín: 14. november 2017 (Brusel), Dostupná webová stránka;
 •     Informačné dni: Spoločenská výzva 2: Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, vodné hospodárstvo a bioekonomika, Termín: 14. – 17. november 2017 (Brusel), Dostupná webová stránka;
 •     Informačné dni: Spoločenská výzva 1: Zdravie, demografické zmeny a kvalita života, Termín: 8. december 2017 (Brusel), Dostupná webová stránka;
 •     Informačné dni: Spoločenská výzva 4: Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava, Termín: 13. december 2017 (Brusel), Dostupná webová stránka;
 •     Informačné dni: Vedúce postavenie priemyslu: Vesmír, Termín: 13. a 14. december 2017 (Varšava), Dostupná webová stránka;