SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Prehľad informačných dní na rok 2020

Odporúčame

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Prinášame Vám prehľad informačných dní a partnerských búrz na rok 2020 pracovného programu Horizont 2020 na obdobie 2018-2020 vrátane ďalších relevantných výskumno-inovačných podujatí, slúžiacich aj na nadväzovanie kontaktov s potenciálnymi partnermi.

Zoznam priebežne aktualizujeme.

Téma: dátum / web / prezentácie z podujatia

 • Informačný deň: Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking: 27.1.2020 / link / link
 • Informačný deň: Clean Sky 2: 28.1.2020 / link / link
 • Informačný deň: Coordinators‘ Day on Grant Agreement Preparation: 21.2.2020 / link / živé vysielanie
 • Informačný deň k výzvam SC7 a partnerská burza: 12.-13.3.2020 / link / zrušený pre COVID-19 / link
 • Virtuálny informačný deň: Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU): 22.4.2020 / link / link
 • Virtuálny informačný deň: EIC Pathfinder a Accelerator – Výzvy na rok 2020: 22.4.2020 / link
 • Virtuálny informačný deň: EU LIFE information and networking day: 30.4.2020 / link / link
 • Virtuálny informačný deň a brokerage podujatie: SEREN4 Horizon 2020 Secure Societies – SC6: 12.5.2020 / link
 • International Aerospace Days – Virtual Matchmaking: 13.5. – 15.5.2020 / link
 • Virtuálny tematický týždeň: Týždeň udržateľnej energie: 22.- 26.6.2020 / link
 • Virtuálny informačný deň COST: 23.6.2020 / link
 • Virtuálne brokerage podujatie: E²Tech4SmartCities: 24.6.2020 / link
 • Virtuálne Európske dni výskumu a inovácií (European Research and Innovation Days): 22. – 24.9.2020 / link
 • Tematický týždeň: Európsky týždeň regiónov a miest: 5. – 9.10; 12. – 16.10; 19. – 22.2020 / link
 • Virtuálna konferencia Farm to Fork 2020: 15. – 16.10.2020 / link
 • Tematický týždeň: Zelený týždeň – EU Green Week 2020: 20. – 22.10.2020 / link
 • Virtuálna konferencia a brokerage podujatie: Industrial Technologies 2020 & EU Brokerage Event on KETs: 26. – 28.10.2020 / link
 • Informačné a brokerage podujatie: Klaster 2: „Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť“ programu Horizon Europe: 29.10.2020 / zrušené pre COVID-19 / link
 • Brokerage podujatie: Smart Manufacturing Matchmaking 2020: 18. – 20.11.2020 / link
 • ICT 2020: Leading the Digital Age: 1. – 3.12.2020 / zrušené pre COVID-19 / link
 • European Space Week 2020: 7. – 11.12.2020 / link