SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Prehľad informačných dní na rok 2019

Odporúčame

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P)
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Prinášame Vám prehľad informačných dní a partnerských búrz na rok 2019 pracovného programu Horizont 2020 na obdobie 2018-2020 vrátane ďalších relevatných výskumno-inovačných podujatí.

Zoznam budeme priebežne aktualizovať.

Téma: dátum / web / prezentácie

Informačný deň k fotonickým výzvam na rok 2019: 18. 1. 2019 / link / link

Informačný deň k výzvam SC3 o energetickej účinnosti: 22. 1. 2019 / link / link

Informačný deň k implementácii stratégie ľudských zdrojov (HRS4R): 29. 1. 2019 / link

Informačný deň FCH JU k výzvam pre rok 2019: 29. 1. 2019 / link

Security Mission Information & Innovation Group (SMIG2): 29.-30. 1. 2019 / link

Informačný deň Shift2Rail JU k výzvam na rok 2019: 6. 2. 2019 / link

DroneDays Matchmaking a Brokerage Event: 15. – 16. 3. 2019 / link

Informačný deň BBI JU k výzvam na rok 2019: 12. 4. 2019 / link

Informačný deň a partnerská burza k výzvam SC7: 13. – 14. 4. 2019 / link

Informačný deň k výzvam SC2: 3.-4. 7. 2019 / link