SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Pracovné programy Horizontu Európa 2023-2024 sú zverejnené!

Odporúčame

What is the Horizon Europe's First Strategic Plan? – Infinitivity Design  Labs

Na stránkach Európskej komisie boli zverejnené predbežné verzie pracovných programov 2023-2024 pre niektoré z častí programu Horizont Európa. Tieto predbežné verzie umožnia žiadateľom včasnú prípravu na pripravované výzvy.

Všetky doteraz zverejnené predbežné pracovné programy je možné nájsť na stránke Európskej komisie a takisto už aj na Fundings&Tenders portáli.

V prípade záujmu o vyhľadanie partnerov do konzorcia neváhajte kontaktovať našu kanceláriu na e-mailovej adrese: slord@cvtisr.sk alebo jednotlivé národné kontaktné body (NCP).

Zverejnené 29.11.2022, slord