SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Pracovné programy Horizontu Európa 2023-2024 sú zverejnené!

Odporúčame

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • EURATOM
 • Európska rada pre inovácie (EIC)
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európske inovačné ekosystémy (EIE)
 • Európske partnerstvá
 • Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
 • Klaster 1: Zdravie
 • Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť
 • Klaster 3: Civilná bezpečnosť pre spoločnosť
 • Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír
 • Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita
 • Klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie
 • Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Výskumné infraštruktúry
What is the Horizon Europe's First Strategic Plan? – Infinitivity Design Labs

Na stránkach Európskej komisie boli zverejnené predbežné verzie pracovných programov 2023-2024 pre niektoré z častí programu Horizont Európa. Tieto predbežné verzie umožnia žiadateľom včasnú prípravu na pripravované výzvy.

Všetky doteraz zverejnené predbežné pracovné programy je možné nájsť na stránke Európskej komisie a takisto už aj na Fundings&Tenders portáli.

V prípade záujmu o vyhľadanie partnerov do konzorcia neváhajte kontaktovať našu kanceláriu na e-mailovej adrese: slord@cvtisr.sk alebo jednotlivé národné kontaktné body (NCP).

Zverejnené 29.11.2022, slord