SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Otvorený výberový proces pre stážistov s nástupom v septembri 2022

Odporúčame

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) má aktuálne otvorené výberové konanie pre stážistov s nástupom od 1. septembra 2022, do ktorého je možno podávať prihlášky do 30. apríla 2022.

Stáž je určená študentom s ukončeným 1. stupňom vysokoškolského vzdelania, ktorí majú aktívnu znalosť anglického jazyka a záujem o európsku politiku, programy a nástroje v oblasti vedy, výskumu a inovácií. Okrem študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia je stáž vhodná aj pre absolventov. Pre získanie grantu Erasmus+ je potrebné stáž realizovať do 12 mesiacov od ukončenia štúdia.

Stáže sú 4-mesačné a k dispozícii sú 2 pozície na akademický polrok.

  1. termín: 1. september – 31. december
  2. termín: 1. február – 31. máj

Podmienky stáže a všetky ďalšie potrebné informácie sú zverejnené na našej webovej stránke.

Zverejnené 21.2.2022, slord