SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Otvorenie registrácie na EU RESEARCH & INNOVATION DAYS

Odporúčame

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Dňa 12. júna 2019 bola spustená registrácia na veľké celoeurópske podujatie pod názvom „European Research & Innovation Days“, ktoré sa uskutoční v termíne od 24. do 26. septembra 2019 v Bruseli.

Podujatie predstavuje kľúčovú aktivitu v rámci strategického plánovania nadchádzajúceho rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie, Horizon Europe. Na podujatí bude bližšie predstavená strategická agenda, priority a ciele jednotlivých výskumno-inovačných opatrení rozdelených podľa pilierov, klastrov a ďalších oblastí budúceho rámcového programu, čo je špecificky dôležité pri príprave úspešného projektového návrhu.

EU Research and Innovation Days budú miestom diskusií pre najbystrejších vedcov, výskumníkov, inovátorov a politických predstaviteľov, ktorí budú na základe diskusií spoločne definovať strategické priority pre investície do výskumu a inovácií v prostredí Európskej únie.

Podujatie bude pozostávať z troch častí:

 1. High-level Policy Conference,
 2. Innovative Europe Hub,
 3. Výstava ‘Science is Wonderful’, prezentujúca úspešné projekty financované z európskych zdrojov.

Registrácia je otvorená pre všetkých. Nepremeškajte túto jedinečnú príležitosť a registrujte sa bezplatne čo najskôr.

Miesto konania: KANAL-Centre Pompidou, Quai des Péniches, Brusel

Dátum: 24. – 26. septembra 2019

Viac informácií: