SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Oficiálne pridruženie Spojeného kráľovstva k programu Horizont Európa

Odporúčame

Dňa 7. septembra 2023 Európska komisia a vláda Spojeného kráľovstva dosiahli dohodu o opätovnom pridružení Spojeného kráľovstva k programu Horizont Európa.

Európska komisia a Spojené kráľovstvo po rokoch politickej patovej situácie konečne dospeli k vzájomne výhodnej dohode o pridružení Spojeného kráľovstva do popredného svetového programu spolupráce v oblasti výskumu a inovácií, Horizont Európa. Účasť na tomto programe zvýši šancu Spojeného kráľovstva pripojiť sa ku globálnej komunite výskumníkov a inovátorov, ktorí sa venujú riešeniu naliehavých globálnych problémov v oblasti klímy, energetiky, mobility, digitálnej technológie, priemyslu, vesmíru, zdravia a ďalších oblastí. Vďaka tejto dohode bude mať Spojené kráľovstvo od 1. januára 2024 možnosť žiadať o granty, uchádzať sa o účasť na projektoch a dokonca viesť konzorciá v ďalšom pracovnom programe Horizont Európa (na rok 2024).

Doteraz bolo v platnosti len prechodné opatrenie, kedy subjekty Spojeného kráľovstva boli vo všeobecnosti schopné udržiavať spoluprácu v rámci výskumných konzorcií Horizont Európa, pričom si zabezpečili financovanie z alternatívnych zdrojov. Dosiahnutá dohoda zaisťuje, že Spojené kráľovstvo bude figurovať v rámci programu Horizont Európa ako pridružená krajina.

Túto dohodu o pridružení komplikovali predovšetkým dva zásadné sporné body, ktoré spôsobili, že pripojenie Spojeného kráľovstva k programu Horizont Európa bolo zložitým procesom. Jeden z týchto bodov sa vzťahoval na domácu politiku Spojeného kráľovstva, zatiaľ čo druhý sa týkal už samotného rokovania s Európskou komisiou ohľadom finančných podmienok tohto pridruženia.

Pridruženie k Horizont Európa bolo dohodnuté – aspoň teoreticky – koncom roka 2020, keď Londýn a Brusel podpísali dohodu o obchode a spolupráci (TCA – Trade and Cooperation Agreement), ktorá stanovila podmienky vzťahov po Brexite. V roku 2021 sa však vzťahy zhoršili kvôli otázke Severného Írska. Vláda Spojeného kráľovstva vydala silné ultimátum, v ktorom deklarovala svoj zámer nerešpektovať Severoírsky protokol, kľúčovú dohodu, ktorá má zabrániť colným kontrolám na Írskom ostrove, na čo Európska komisia zareagovala odmietnutím pridruženia Spojeného kráľovstva k programu Horizont Európa. Medzitým začala londýnska vláda pripravovať domácu alternatívu, nazývanú Pioneer, program na podporu vedy, výskumu, technológií a inovácií, do ktorého by vláda investovala 14,6 miliardy libier. Až do februára roku 2023 prebiehali rokovania o vhodných a spravodlivých podmienkach. Túto patovú situáciu prelomil až Windsorský rámec, ktorý vyriešil mnohé problematické body ohľadom Severného Írska a pripravil pôdu pre pridruženie sa k Horizontu Európa.

Prístupové rokovania však trvali dlhšie, keďže Spojené kráľovstvo žiadalo uistenie o možných finančných stratách, ktoré by mohli vzniknúť z pridruženia v tak neskorom štádiu. Londýn sa dožadoval vytvorenia spravodlivého korekčného mechanizmu na účinný dohľad a riadenie finančných transakcií v rámci svojho pridruženia. Novo vyjednané podmienky znamenajú, že Spojené kráľovstvo má pevnú záruku, že prostredníctvom svojich príspevkov do programu nebude musieť zaplatiť viac ako 16%, ako obdrží v grantoch. Dosiahnutá dohoda ďalej stanovuje, že Spojené kráľovstvo prispeje v priemere takmer 2,43 miliardami EUR ročne na svoju účasť na programe Horizont Európa a 154 miliónov EUR na účasť v programe Copernicus, čo je satelitný systém EÚ na pozorovanie a monitorovanie Zeme. Spojené kráľovstvo rovnako potvrdilo svoje rozhodnutie pokračovať vo svojej vlastnej stratégii jadrovej syntézy namiesto toho, aby sa stalo súčasťou programu Euratom.

Dňa 4. decembra 2023 Špecializovaný výbor EÚ – Spojené kráľovstvo pre účasť na programoch Únie zavŕšil posledný krok o opätovnom pridružení prijatím politickej dohody.

Výzvy, ktoré sa ukončia v tomto roku alebo sú ešte vo fáze prípravy grantovej dohody budú naďalej pokryté systémom Horizon Europe Guarantee, ktorým britská vláda financuje úspešných žiadateľov.

Viac informácií:

Upravené 7.12.2023, slord