SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Odporúčanie súvisiace s predkladaním “Declaration of Ownership and Control”

Odporúčame

Oblasti
  • Právne, finančné a etické otázky

Do pozornosti dávame nový aspekt súvisiaci s implementáciou nových obmedzení účasti v niektorých výzvach na predkladanie návrhov v rámci programu Horizon Europe.

Európska komisia (EK) počas letného obdobia publikovala Declaration of Ownership and Control, ktorú postupne nachádzame v niektorých témach na Funding&Tenders portáli, na ktoré sa tieto nové obmedzenia účasti vzťahujú. Obmedzenia súvisia s organizáciami, ktoré sú kontrolované tretími krajinami alebo entitami v tretích krajinách bez oprávnenia na účasť v programe.

Dotazník – povinný pre členov konzorcia, ktorí plánujú podať projekt do vybraných výziev – je spôsob, pomocu ktorého EK určí, či existujú obchodné, finančné alebo iné vzťahy medzi prijímateľom prostriedkov a treťou krajinou/organizáciou v tretej krajine a či dochádza k jeho kontrole danou entitou. Deklarácie sú plnou súčasťou žiadosti a musia byť podané koordinátorom, ktorý zozbiera deklarácie všetkých členov konzorcia, spoločne s ostatnými podpornými dokumentami, ktoré sú požadované v štádiu prípravy GA.

V tomto období sa deklarácia spomína len v 2 témach, ale predpokladá sa, že sa tento aspekt sa bude rozširovať aj do iných tém v rámci sekcie “topic conditions”.

Tieto dve témy sú:

Informácie o tejto požiadavke nenachádzame v pracovných programoch a sú spomínané len online na portáli, preto žiadateľom odporúčame monitorovať prítomnosť tejto požiadavky.

Zverejnené 8.9.2021, slord