SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Nový nástroj Widening Fellowships na prekonávanie výskumno-inovačných rozdielov v EÚ

Odporúčame

Oblasti
  • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
  • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti

Od roku 2018 bol zavedený nový nástroj, tzv. Widening Fellowships (ďalej len „WF“), ktorý je súčasťou nástroja pre Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti. WF boli zavedené s cieľom zvýšiť kreatívny a inovačný potenciál skúsených výskumných pracovníkov prostredníctvom pokročilých odborných školení a medzinárodnej a medziodborovej mobility.

Štipendia sú určené pre výskumných pracovníkov, ktorí budú pôsobiť v niektorej z krajín tzv. EÚ-13 – nový nástroj chce prispieť k prekonávaniu výskumno-inovačných rozdielov v členských krajinách Európskej únie.

Nový nástroj poskytuje finančné prostriedky žiadateľom o individuálne granty, ktorým nebolo umožnené získať financovanie prostredníctvom príslušných výziev Akcie Marie Skłodowska-Curie (ďalej len „MSCA“). Návrhy musia získať minimálne 70% bodového hodnotenia vo výzve na Individuálne štipendia (IF), a to v kategóriách CAR (Panel pre reštart kariéry), RI (Panel pre reintegráciu), SE (Panel spoločnosti a podnikov) alebo ST (Standard European Fellowships), avšak neboli úspešné na toľko, aby získali štipendium.

Ak si žiadateľ nepraje využiť možnosť požiadať aj o grant WF, zaškrtne vo formáte príslušné pole. Pre návrhy automaticky presunuté pod výzvy WP platia hodnotiace kritéria, udeľovanie bodov a prahové hodnoty MSCA (pracovný program MSCA).

Harmonogram výziev Widening Fellowships na roky 2018 – 2019:

(1) rok 2018

WF-01-2018 – MSCA-IF-EF-CAR Career Restart panel
WF-01-2018 – MSCA-IF-EF-RI Reintegration panel
WF-01-2018 – MSCA-IF-EF-SE Society and Enterprise panel
WF-01-2018 – MSCA-IF-EF-ST Standard European Fellowships

Rozpočet: 5 miliónov EUR
Doba otvorenia výzvy: 12.4.2018 – 12.9.2018

(2) rok 2019

WF-02-2019 – MSCA-IF-EF-CAR Career Restart panel
WF-02-2019 – MSCA-IF-EF-RI Reintegration panel
WF-02-2019 – MSCA-IF-EF-SE Society and Enterprise panel
WF-02-2019 – MSCA-IF-EF-ST Standard European Fellowships

Rozpočet: 6 miliónov EUR
Doba otvorenia výzvy: 11.4.2019 – 11.9.2019

CALL: Widening Fellowships