SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Materiály z webinára: Ako pripraviť úspešný projektový návrh v programe Horizon Europe

Odporúčame

Dňa 24. marca 2021 zorganizovala Európska komisia webinár s názvom „Ako pripraviť úspešný projektový návrh v programe Horizon Europe“, ktorý bol vysielaný prostredníctvom YouTube.

Účelom tohto podujatia bolo informovať všetkých potenciálnych žiadateľov vo výzvach programu Horizon Europe o spôsoboch, ako vypracovať ich návrhy.

Program pozostával z dvoch hlavných bodov:

  1. Predkladanie a hodnotenie návrhov;
  2. Modelová grantová dohoda.

Materiály z podujatia:

Všetky ďalšie informácie nájdete na webstránke podujatia.

V nadväznosti na tento webinár bude Európska komisia organizovať ďalšie webináre zamerané na špecifické aspekty implementácie programu Horizon Europe.