SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Materiály z webinára: Ako pripraviť úspešný projektový návrh v programe Horizon Europe – II. časť

Odporúčame

Oblasti
  • Horizont Európa

Dňa 21. apríla 2021 zorganizovala Európska komisia webinár s názvom „Ako pripraviť úspešný projektový návrh v programe Horizon Europe: Špičková veda je kľúčová, ale nie je to všetko. Podujatie doplnilo seminár na tému „Ako pripraviť úspešný návrh v rámcovom programe Horizon Europe“, ktorý sa uskutočnil 24. marca 2021.

Účelom tohto podujatia bolo informovať všetkých potenciálnych žiadateľov vo výzvach programu Horizon Europe o spôsoboch, ako vypracovať ich návrhy.

Celé podujatie si môžete pozrieť zo záznamu.

Materiály z podujatia:

Kľúčové dokumenty:
Standard application form (RIA/IA)
General Model Grant Agreement
Gender Equality in Academia and Research – GEAR tool

Všetky ďalšie informácie nájdete na webstránke podujatia.

Ďalšie podujatia pripravované Európskou komisiou môžete tiež sledovať v sekcii noviniek na Funding & Tenders portáli.

Zverejnené 22.4.2021, slord