SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Európska komisia zvýši rozpočet programu Horizont Európa

Odporúčame

Oblasti
  • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
  • Finančné otázky
  • Horizont Európa
  • Misia: Adaptácia na zmenu klímy
  • Misia: Dohoda o pôde pre Európu
  • Misia: Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá
  • Misia: Oceán, moria a vody
  • Misia: Rakovina

Európska komisia (EK) prijala 10. mája 2022, v rámci tzv. Spring Update, zmenu pracovného programu Horizont Európa na roky 2021 – 2022, ktorou sa rozpočet zvýšil o takmer 562 miliónov eur na celkovú sumu takmer 16 miliárd eur na roky 2021 – 2022.

Cieľom zvýšenia rozpočtu je ďalej podporovať misie EÚ zamerané na inovatívne riešenia ekologických, zdravotníckych a digitálnych výziev a financovať viac opatrení na posilnenie európskeho inovačného ekosystému, ako aj podporiť utekajúcich výskumníkov z Ukrajiny.

507,1 milióna EUR z dodatočného rozpočtu je určených pre päť misií EÚ, ktorých cieľom je dosiahnuť ambiciózne ciele v oblasti zdravia, klímy a životného prostredia do roku 2030.

Bude vyhlásených 17 nových výziev, ktoré sa budú týkať misie Rakovina (129,56 milióna EUR), misie Dohoda o pôde pre Európu (95 miliónov EUR), misie Prispôsobenie sa zmene klímy (126,2 milióna EUR) a misie Obnovme naše oceány a vody do roku 2030 (117,9 milióna EUR). Tento balík zahŕňa aj ďalšie opatrenia na podporu všetkých piatich misií vrátane misie Mestá.

Po ruskej invázii na Ukrajinu zahŕňa táto zmena aj opatrenia na podporu výskumných pracovníkov, ktorí predtým pôsobili na Ukrajine. V rámci nového programu MSCA4Ukraine, ktorý je súčasťou akcií Marie Skłodowska-Curie (MSCA), sa utekajúcim výskumným pracovníkom umožní v hodnote 25 miliónov EUR pokračovať v práci v akademickej alebo neakademickej hostiteľskej organizácii v členských štátoch EÚ alebo v krajinách pridružených k programu Horizont Európa a podporiť ich opätovné usadenie sa na Ukrajine, keď to bude možné s cieľom obnoviť výskumné a inovačné kapacity krajiny.

Stovky ukrajinských vedcov tak budú môcť využiť aj zvýšený rozpočet vo výške 1 milión eur určený na Program pre hraničné vedy o človeku a iniciatívu „Vedci vedcom“ v rámci klastra 1 (Zdravie) programu Horizont Európa. Doplnilo sa aj všeobecné ustanovenie, ktoré má všetkých žiadateľov motivovať k tomu, aby všade tam, kde je to možné, ponúkali príležitosti výskumníkom a inovátorom z Ukrajiny.

Zmenou programu sa tiež vylúčila možnosť právnych subjektov so sídlom v Rusku, Bielorusku alebo na územiach Ukrajiny, ktoré nie sú pod kontrolu ukrajinskej vlády, zapojiť sa v akejkoľvek forme do niektorej z činností podporovaných z programu Horizont Európa. Výnimky je možné udeľovať len z opodstatnených dôvodov a v individuálnych prípadoch.

Prvé kolo nadchádzajúcich výziev sa začne 12. mája a druhé 24. mája 2022.

Viac informácií:

Zverejnené 11.5.2022, slord