SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Komisia prijala zmenu a doplnenie pracovného programu Horizont Európa na roky 2023-2024

Odporúčame

Cieľom zmeny je podporiť výskum a inovácie, ktoré sa zameriavajú na občiansku bezpečnosť a taktiež na energiu z obnoviteľných zdrojov.

Klaster 3

Pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa v pracovnom programe vyčleňuje dodatočných 50 miliónov EUR pre Klaster 3 na posilnenie podpory občianskej bezpečnosti zvýšením rozpočtu existujúcich výziev a pridaním šiestich nových tém.

Ďalšie investície umožnia výskumné a inovačné činnosti zamerané na :

  • boj proti nenávistným prejavom online a offline;
  • voľná téma v rámci rozvoja ďalších kapacít pre hraničný dohľad;
  • voľná téma v rámci efektívneho riadenia  vonkajších hraníc EÚ;
  • voľná téma v rámci zvyšovania odolnosti prevádzkovateľov kritickej infraštruktúry voči hrozbám a rizikám spôsobeným prírodou a človekom;
  • voľná téma v rámci zvýšenia kybernetickej bezpečnosti;
  • voľná téma v rámci zlepšenia pripravenosti na krízy a riadenie rizík katastrof.

V prípade Klastru 3 nejde o celkom nové prostriedky, nakoľko dodatočných 50 miliónov EUR je iba presunutých z programovacieho obdobia 2025-2027 na skoršie využitie už počas obdobia 2023-2024.

Celkovo sa očakáva, že v nasledujúcich dvoch rokoch bude financovaných najmenej dvanásť ďalších projektov na podporu civilnej bezpečnosti.

Klaster 5

Ďalších 14 miliónov EUR pre Klaster 5 v roku 2023 podporí európske globálne vedúce postavenie v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov investovaním do digitálnych riešení na definovanie synergií v reťazcoch energie z obnoviteľných zdrojov. Tieto opatrenia podporia realizáciu strategického programu výskumu a inovácií v oblasti zeleného vodíka. Zmena sa týkala aj zahrnutia témy : „Vývoj urýchlenia materiálov pre udržateľné batérie“ (kombinácia umelej inteligencie, veľkých dát, vysoko výkonné testovanie) v spolupráci s partnerstvom Batt4EU.

Európske inovačné ekosystémy (EIE)

Výzva na tému „Implementácia spolufinancovaných akčných plánov pre prepojené regionálne inovačné údolia“ sa presunula na rok 2023, pričom sa otvorí už 17. mája 2023 a uzavrie 17. októbra 2023.

Súhrn zmien nájdete na :

Zverejnené : 3.4.2023, slord