SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Horizont Európa: Aktualizácia pracovných programov a pracovného programu pre misie 2021-2022

Odporúčame

Európska komisia dňa 15. decembra 2021 zverejnila aktualizovanú verziu pracovného programu na roky 2021 – 2022. Aktualizované boli tieto časti pracovného programu:

  • Všeobecný úvod
  • Výskumné infraštruktúry
  • Všetky klastre II. piliera
  • Rozširovanie účasti (Widening) a posilnenie Európskeho výskumného priestoru (ERA)

Taktiež bol aktualizovaný pracovný program pre misie.

Aktualizované verzie sú k dispozícii na Funding & Tenders portáli. Príslušné zmeny sú uvedené v časti „História aktualizácií“.

Okrem toho sa na Funding & Tenders portáli odporúča sledovať prípadné aktualizácie alebo zmeny jednotlivých tém výziev.

Prejsť na aktualizované verzie pracovných programov.

Pracovný program pre misie a informačné dni v januári 2022

Koncom septembra sa začala implementačná fáza misií zverejnením oznámenia Európskej komisie a plánov realizácie jednotlivých misií. Ako ďalší krok bol 15. decembra 2021 aktualizovaný pracovný program pre misie na roky 2021-22, ktorý obsahuje výzvy a témy na predkladanie projektových návrhov v rámci 5 misijných oblastí:

Nové výzvy v rámci misijných oblastí budú vyhlásené už 22. decembra 2021, ďalšie v januári 2022, s najbližšími uzávierkami marec-apríl 2022.

Ich prehľad nájdete v sekcii Aktuálne otvorené výzvy.

Európska komisia v súvislosti s aktualizáciou pracovného programu pre misie organizuje informačné dni, ktoré sa uskutočnia 18. a 19. januára 2022. Viac informácií.

Zverejnené 17.12.2021, slord