SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Horizon Europe na Slovensku: Informačné podujatia k nadchádzajúcemu programu EÚ pre výskum a inovácie v 5 krajských mestách SR

Odporúčame

Dôležitá informácia: Vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadom pretrvávajúceho šírenia koronavírusu SARS-CoV-2 bude bohužiaľ nemožné uskutočniť jedno až viacero podujatí v krajských mestách v pôvodných dátumoch. Vždy aktuálne informácie nájdete na tejto stránke.

Vážené dámy, vážení páni,

pozývame Vás na sériu informačných podujatí k nadchádzajúcemu rámcovému programu EÚ pre výskum a inovácie (2021–2027), ktorý bude niesť názov Horizon Europe.

Hlavnou ambíciou podujatí je priblížiť účastníkom najdôležitejšie novinky nového rámcového programu Horizon Europe, ktorý plynulo nadviaže na súčasný program Horizont 2020, v súčasnosti najväčší a najvýznamnejší program financujúci projekty z oblasti vedy, výskumu a inovácií v Európskej únii počas siedmych rokov v období 2014-2020.

Podujatie je určené pre kohokoľvek so záujmom o aktuálne dianie vo svete výskumu a inovácií na európskej úrovni v súvislosti s nástupom nového programu. Vítaní sú akademickí pracovníci, vedci, výskumníci, zástupcovia priemyslu a malých a stredných podnikov, študenti, ale aj širšia verejnosť.

Séria podujatí je organizovaná Centrom vedecko-technických informácií SR v rámci projektu SK4ERA v spolupráci s vybranými slovenskými univerzitami.

Podujatia sa budú konať v 5 krajských mestách SR:

  • Regionálna úroveň: Žilina, Banská Bystrica, Nitra, Košice  
  • Celonárodná úroveň: Bratislava

DÁTUMY A REGISTRÁCIA

Podujatia presunuté na neskorší dátum z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19. Dátum bude oznámený neskôr v závislosti od vývoja situácie:

Podujatia v zatiaľ pôvodných termínoch:

Rok 2020 je záverečným rokom programu Horizont 2020 a zároveň rozhodujúcim rokom pre definovanie nástrojov nového programu, o ktorých sa rozhoduje práve teraz. Želáme si preto priniesť vám praktické informácie z prvej ruky a oboznámiť účastníkov so základnou štruktúrou a pripravovanými opatreniami, ktoré budú spustené so začiatkom programu Horizon Europe. Nevynecháme tiež zhodnotenie doterajšieho pôsobenia Slovenska v programe Horizont 2020, ako aj tipy a odporúčania, prečo je dôležité zapájať sa do spoločných výskumných iniciatív na európskej úrovni. 

Cieľom podujatia je tiež prepojiť zástupcov akademickej a výskumnej sféry, zástupcov priemyslu a malých a stredných podnikov a vytvoriť platformu, ktorá si kladie za prioritu sledovať informácie o príležitostiach nového programu Horizon Europe od jeho samého začiatku.

Záverom každého z podujatí bude malé občerstvenie, počas ktorého môžu účastníci diskutovať a nadväzovať užitočné kontakty.

Registrovaným účastníkom bude zaslaný detailný program podujatia v dostatočnom časovom predstihu.

V prípade počtu registrácií presahujúcich kapacitu dostupných priestorov si organizátori podujatia rezervujú právo výberu účastníkov.

Tešíme sa na Vašu účasť!