SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Európska komisia spustila program Digitálna Európa

Odporúčame

Oblasti
  • Iné
  • Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír

Európska komisia dňa 10. novembra 20201 spustila program Digitálna Európa, ktorého cieľom je urýchliť hospodárske oživenie a formovať digitálnu transformáciu európskej spoločnosti a hospodárstva. Program Digitálna Európa poskytne strategické financovanie s cieľom reagovať na výzvy digitálnej transformácie a technologickej nezávislosti EÚ. Podporí projekty v piatich kľúčových oblastiach kapacít:

  1. superpočítače,
  2. umelá inteligencia,
  3. kybernetická bezpečnosť,
  4. pokročilé digitálne zručnosti a
  5. zabezpečenie širokého využívania digitálnych technológií v celom hospodárstve a spoločnosti, a to aj prostredníctvom digitálnych inovačných centier.

Teraz sú k programu Digitálna Európa prijaté tri pracovné programy, v ktorých Európska komisia určila ciele a konkrétne tematické oblasti, ktoré získajú finančné prostriedky v celkovej výške 1,98 miliardy eur.

Hlavný pracovný program disponuje prostriedkami vo výške 1,38 miliardy eur. Investície z neho budú smerovať do oblastí ako je umelá inteligencia, cloudové a dátové priestory, kvantová komunikačná infraštruktúra, pokročilé digitálne zručnosti a široké používanie digitálnych technológií v celom hospodárstve a spoločnosti do konca roka 2022.

Spolu s týmto hlavným pracovným programom Komisia uverejnila dva osobitné pracovné programy: prvý zameraný na financovanie v oblasti kybernetickej bezpečnosti s rozpočtom 269 miliónov eur do konca roka 2022 a druhý zameraný na vytvorenie a prevádzku siete európskych centier digitálnych inovácií s rozpočtom 329 miliónov eur do konca roka 2023.

Na dosiahnutie cieľov programu Digitálna Európa sa zavedie sieť európskych centier digitálnych inovácií, ktorá bude súkromným i verejným organizáciám v celej Európe vrátane štátnej správy na celoštátnej, regionálnej či miestnej úrovni podľa potreby poskytovať prístup k testovaniu a podporovať ich digitálnu transformáciu.

Program Digitálna Európa doplní investície v rámci iných programov EÚ, ako sú napríklad Horizont Európa, EU4Health, Program InvestEU a Nástroj na prepájanie Európy., ako aj investície v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (Recovery and Resilience Facility, RRF).

Prvé výzvy v rámci programu Digitálna Európa sa uverejnia koncom novembra, ďalšie budú nasledovať v roku 2022. Pracovný program sa bude realizovať predovšetkým prostredníctvom grantov a verejného obstarávania.

Celú tlačovú správu nájdete tu.

Viac informácií nájdete na stránke programu Digitálna Európa a na odkazoch nižšie:

Zverejnené 11.11.2021, slord