SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Detailná príručka k plánom rodovej rovnosti pre projekty Horizont Európa

Odporúčame

Európska komisia vydala novú príručku, ktorá slúži ako cielená podpora organizáciám pri vypracovaní svojho plánu rodovej rovnosti (Gender Equality Plan, GEP), nového kritéria oprávnenosti pri čerpaní grantov z programu Horizont Európa.

Určité kategórie právnych subjektov, ktoré sa uchádzajú o podporu v programe Horizont Európa, musia mať vypracovaný GEP alebo rovnocennú stratégiu, aby boli oprávnené na financovanie.

Plány rodovej rovnosti od roku 2022 stanú súčasťou kritérií oprávnenosti pre verejné orgány, výskumné organizácie a inštitúcie vysokoškolského vzdelávania z krajín EÚ a asociovaných krajín pri čerpaní grantov z programu Horizont Európa. Požiadavka bude platiť pre všetky výzvy programu s uzávierkou v roku 2022.

Rodová rovnosť prospieva výskumu a inováciám tým, že zlepšuje kvalitu a relevantnosť výskumu a inovácií, priťahuje a udržiava viac talentov a zabezpečuje, aby každý mohol maximálne využiť svoj potenciál.

Príručka vychádza z existujúcich materiálov, osvedčených postupov a zdrojov, ktoré podporujú rodovú rovnosť vo výskume a inováciách.

Viac informácií nájdete a odkaz na stiahnutie príručky nájdete tu.

Podpora CVTI SR

Potrebujete pomoc pri vypracovaní plánu rodovej rovnosti Vašej organizácie? CVTI SR poskytuje cielenú podporu všetkým záujemcom. Kontaktná osoba: Staňáková, Zuzana, Mgr., PhD. (zuzana.stanakova@cvtisr.sk). Viac informácií nájdete tu.

Zverejnené 1.10.2021, slord