SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Detailná príručka k plánom rodovej rovnosti pre projekty Horizont Európa

Odporúčame

Oblasti
  • Právne, finančné a etické otázky

Európska komisia vydala novú príručku, ktorá slúži ako cielená podpora organizáciám pri vypracovaní svojho plánu rodovej rovnosti (Gender Equality Plan, GEP), nového kritéria oprávnenosti pri čerpaní grantov z programu Horizont Európa.

Určité kategórie právnych subjektov, ktoré sa uchádzajú o podporu v programe Horizont Európa, musia mať vypracovaný GEP alebo rovnocennú stratégiu, aby boli oprávnené na financovanie.

Plány rodovej rovnosti od roku 2022 stanú súčasťou kritérií oprávnenosti pre verejné orgány, výskumné organizácie a inštitúcie vysokoškolského vzdelávania z krajín EÚ a asociovaných krajín pri čerpaní grantov z programu Horizont Európa. Požiadavka bude platiť pre všetky výzvy programu s uzávierkou v roku 2022.

Rodová rovnosť prospieva výskumu a inováciám tým, že zlepšuje kvalitu a relevantnosť výskumu a inovácií, priťahuje a udržiava viac talentov a zabezpečuje, aby každý mohol maximálne využiť svoj potenciál.

Príručka vychádza z existujúcich materiálov, osvedčených postupov a zdrojov, ktoré podporujú rodovú rovnosť vo výskume a inováciách.

Viac informácií nájdete a odkaz na stiahnutie príručky nájdete tu.

Podpora CVTI SR

Potrebujete pomoc pri vypracovaní plánu rodovej rovnosti Vašej organizácie? CVTI SR poskytuje cielenú podporu všetkým záujemcom. Kontaktná osoba: Staňáková, Zuzana, Mgr., PhD. (zuzana.stanakova@cvtisr.sk). Viac informácií nájdete tu.

Zverejnené 1.10.2021, slord