SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

COVID-19: Informácie z oblasti európskeho výskumu a inovácií na jednom mieste

Odporúčame

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre inovácie - pilot (EIC Pilot)
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európske inovačné partnerstvá (EIP)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
 • Horizont Európa
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inovácia v malých a stredných podnikoch
 • Kľúčové podporené technológie
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné programové iniciatívy (JPI)
 • Spoločné technologické iniciatívy (JTI)
 • Spoločné technologické platformy (ETP)
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Verejno-súkromné partnerstvá (PPP)
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Prinášame Vám ucelený a vždy aktuálny prehľad zdrojov dôležitých informácií na jednom mieste z oblasti európskeho výskumu a inovácií v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.

Výskum a inovácie zohrávajú zásadnú úlohu pri hľadaní vakcíny a nových presných metód diagnostiky a liečby ochorenia COVID-19. Európska komisia od januára 2020, kedy sa prvé prípady nákazy objavili aj v Európe, podniká množstvo krokov a mobilizuje finančné prostriedky na zastavenie šírenia vírusu SARS-CoV-2.

Tieto aktivity sa zameriavajú na epidemiologický výskum, pripravenosť a reaktivitu na ohniská nákazy, vývoj diagnostiky, liečby a vakcín, ako aj na infraštruktúry a zdroje, ktoré  tento výskum umožňujú.

To najdôležitejšie pre žiadateľov a účastníkov v programe Horizont 2020:

 • Portál Funding & Tenders je miestom oficiálnych odpovedí na často kladené otázky (FAQ) v súvislosti s krízou ochorenia COVID-19 a riadením projektov programu Horizont 2020. FAQ obsahuje opakujúce sa otázky zaslané rôznym orgánom: Research Enquiry Service and Participant Validation, IT Helpdesk, eProcurement Helpdesk, koordinátorom jednotlivých výziev a sieti národných kontaktných bodov (NCP) pre program Horizon 2020. Sekcia FAQ bude pravidelne aktualizovaná o nové otázky a odpovede.
 • Platforma ERA Corona združuje dôležité informácie týkajúce sa posunov uzávierok aktuálne otvorených výziev na predkladanie návrhov v programe Horizont 2020 v reakcii na súčasnú krízu. Platforma v najbližšom období ponúkne aj prehľad národných výskumno-inovačných aktivít v jednotlivých členských štátoch Únie v boji proti šíreniu koronavírusu.

Kde nájsť centralizované informácie o výskume a inováciách v súvislosti s COVID-19:

 1. Kompletný prehľad spoločných výskumno-inovačných aktivít a opatrení: stránka Európskej komisie Coronavirus research and innovation
 2. Centrálne informačné miesto pre projekty programu Horizont 2020, kompletný prehľad o posunoch uzávierok výziev, odpovede na často kladené otázky a ďalšie užitočné odkazy: platforma ERA Corona v rámci Funding & Tenders portálu
 3. Prehľad hlavných článkov v slovenskom jazyku ponúka sekcia COVID-19 Informácie o opatreniach a iniciatívach pre výskumných pracovníkov a inovátorov na ERA Portáli Slovensko
 4. Prehľad zverejnených aktualít na webstránke slord.sk pre výskumno-inovačnú komunitu aj širšiu verejnosť (od najnovšieho po najstarší):

Informácie pravidelne aktualizujeme.

V prípade záujmu o informácie týkajúcich sa COVID-19 zo všetkých oblastí života odporúčame navštíviť stránku koordinovanej európskej reakcie na COVID-19.

 @Zdroj obrázka: Renew Europe