SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Chod aplikačnej platformy EIC AI je narušený: núdzové opatrenia, o ktorých potrebujete vedieť

Odporúčame

Európska komisia dôrazne upozorňuje na zmenu v platforme na podávanie žiadostí o účasť v programe EIC Accelerator.   

Od rána 2. júna 2023 bola platforma EIC Artificial Intelligence (AI) na podávanie žiadostí o účasť v programe EIC Accelerator ukončená z dôvodu zmluvného sporu, ktorý nadobudne účinnosť 2. júna 2023.

To znamená, že spoločnosti už nemôžu používať platformu EIC AI na podávanie žiadostí o účasť v programe EIC Accelerator. Medzitým je ako núdzové opatrenie s okamžitou platnosťou otvorený Funding & Tenders portál pre úplné (2. krok) žiadosti o účasť v programe EIC Accelerator.

Nová IT platforma EISMEA bude od začiatku júla otvorená pre krátke (krok 1) žiadosti

S cieľom uľahčiť prechod na novú IT platformu sú zavedené nasledujúce pohotovostné opatrenia:

  • Oznámenie na súčasnej platforme EIC AI s cieľom informovať žiadateľov o situácii a ubezpečiť ich, že uzavretie platformy EIC AI nie je spôsobené žiadnym kybernetickým útokom alebo porušením ochrany údajov atď.
  • Upozornenie s cieľom informovať, že žiadosti bude možné predkladať na Funding & Tenders portáli. Formuláre žiadostí budú oveľa kratšie a jednoduchšie.
  • Termín uzávierky 7. júna 2023 pre úplné návrhy (krok 2) bol posunutý na 21. júna 2023 o 17.00 hod, aby sa prispôsobil zmene pre žiadateľov.
  • Často kladené otázky pre žiadateľov v rôznych fázach (príprava krátkej (krok 1), predložená krátka (krok 1), príprava úplnej (krok 2) žiadosti, predložená úplná (krok 2) žiadosť) s cieľom informovať žiadateľov o tom, čo majú urobiť.
  • Asistenčné pracovisko bude k dispozícii prostredníctvom e-mailu, aby odpovedalo na otázky, ktoré nie je možné zodpovedať prostredníctvom často kladených otázok.
  • Na 5. júna je naplánované školenie pre národné kontaktné body (NCP), ktoré ich bude informovať o aplikáciách EIC Accelerator na portáli Funding & Tenders portáli, aby mohli podporovať jednotlivé spoločnosti.

Vyzývame vás, aby ste si prečítali často kladené otázky: Často kladené otázky k aplikáciám platformy EIC Accelerator (europa.eu) na webovej stránke EIC komunikovali so svojimi národnými kontaktnými bodmi pre oblasť EIC / EIE.

Kontakty pre slovenských žiadateľov:

Peter Szuttor

Národný kontaktný bod

tel.: +421 918 547 348

e-mail: peter.szuttor(at)cvtisr.sk

Oblasť: Európska rada pre inovácie (EIC), Európske inovačné ekosystémy (EIE)

Ivan Filus

Národný kontaktný bod

tel.: +421 2 3233 2713

email: filus(at)bic.sk

Oblasť: Európska rada pre inovácie (EIC), Európske inovačné ekosystémy (EIE)

Európska komisia robí všetko pre to, aby žiadateľov v tejto prechodnej fáze podporila.

Viac informácií nájdete na stránkach EIC.

Zverejnené 2.6.2023, slord