SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Aktualizované vydanie (apríl 2018): Sprievodca schémou SME Instrument

Odporúčame

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P)
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

/sprievodca-aktualizacia-2018-041.jpg style=“display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;“ />

Ste inovatívna firma? Máte prelomový produkt pre globálny trh? Ste omnoho lepší ako vaša konkurencia? Máte tím, ktorý dotiahne vývoj produktu a zabezpečí jeho odbyt? Stiahnite si aktualizovanú publikáciu so všetkými informáciami, ktoré potrebujete vedieť na úspešný projekt schémy SME Instrument, ktorá financuje výnimočné inovatívne firmy, ktoré uvádzajú na trh svoje prelomové produkty.

Zorientujte sa v najúspešnejšej schéme EÚ na podporu inovatívnych firiem. Do konca roku 2020 získa financie ešte 2000 firiem.

SME Instrument môže byť aj pre vás!

2. vydanie (Apríl 2018) prináša novinky a aktualizácie:

 •     Aktualizácia zoznamu hodnotiteľov pre pohovor k fáze 2
 •     Opravené termíny prekladania návrhov (kapitola 2)
 •     Doplnená ďalšia úspešná slovenská firma, ktorá získala projekt vo fáze 1 (kapitola 7)
 •     Nová podkapitola: Pripravte profesionálny návrh vďaka novým podporným nástrojom V rámci kapitoly 10 Rady a tipy (nové nástroje na prípravu návrhu SME Instrument: anotovaný návrh projektu a vizualizácie viacerých oblastí prezentácie podnikateľského plánu pre sekciu „Impact“)
 •     Anotovaný návrh projektu
 •     Nástroje pre prezentáciu a vizualizáciu podnikateľského plánu firmy spolu s príručkou na ich používanie
 •     Analýza a výpočet trhovej hodnoty firmy
 •     Pridané odkazy na videá na pomoc k projektom pre oblasť IKT (kapitola 10)
 •     Video: Aký je nový SME Instrument? Hovoria experti po prvých pohovoroch (kapitola 10)
 •     Nová kapitola 12: Prílohy
 •     Príloha č. 1: Zoznam hodnotiteľov pre osobné rozhovory vo fáze 2 (Aktualizovaný zoznam)

Obsah publikácie:

 •     Úvod do SME Instrument
 •     Štruktúra a fázy SME Instrument
 •     Ako pripraviť a podať návrh projektu
 •     Hodnotenie návrhov projektov
 •     Podporné služby pre úspešné firmy
 •     Seal of Excellence: Podpora pre dobre hodnotené návrhy, ktoré nezískali financovanie
 •     Výsledky SME Instrument
 •     Ďalšie nástroje programu Horizont 2020 na podporu inovatívnych firiem
 •     Kto vám na Slovensku pomôže
 •     Rady a tipy
 •     Odkazy
 •     Prílohy

Publikáciu si môžete bezplatne stiahnuť TU.
Prevzaté z článku InnoNews.blog