SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

AKTUALIZÁCIA: Prehľad pozičných dokumentov k príprave 9. RP (február 2018)

Odporúčame

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P)
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Prinášame Vám zoznam verejne dostupných pozičných dokumentov jednotlivých štátov a stakeholderov k pripravovanému 9. rámcovému programu EÚ pre výskum a inovácie.

Zoznam budeme naďalej priebežne aktualizovať.

ČLENSKÁ KRAJINA/ORGANIZÁCIA: DOKUMENT

Slovensko: Taliansko: link

Francúzsko: Cyprus: link

Švédsko: link

Slovinsko: Maďarsko: Belgicko (spoločenské vedy): link

Belgicko (rozširovanie účasti): DSW: link
National Research Council of Italy: /pozicne_dokumenty_k_FP9/FP9_CNR_position_paper_Final.pdf>link
EU LIFE: //FP9_EULIFE_JAN2017.pdf>link
EUA (druhá verzia): /pozicne_dokumenty_k_FP9/EUA-next-framework-programme-for-research-and-innovation-_fp9_.pdf>link
ERC: //ERC-ScC-Statement-FP9.pdf>link
EASSH: //EASSH_Bratislava_final_def.pdf>link
EARTO: //EARTO_First_Thinking_Forward_for_FP9.pdf>link
Digital Europe: //Digital_Europe.pdf>link
CLORA: //CLORA.pdf>link
UAS4EUROPE: /pozicne_dokumenty_k_FP9/UAS4EUROPE_Position-Paper-FP9.pdf>link
CESAER: //20161021_Statement-for-interim-evaluation-H2020.pdf>link
Helmholtz Association: //201704-Helmholtz-Position-paper-FP9-final.pdf>link
ERAC: /pozicne_dokumenty_k_FP9/ERAC_Opinion_on_Interim_Evaluation_of_H2020__Outlook_at_FP9.pdf>link
SFIC: //0_SFIC_Opinion_on_H2020_Midterm_Review___FP9.pdf>link
Science Europe: //SE_Position_Statement_H2020.pdf>link
ETH Zurich, UZH: /pozicne_dokumenty_k_FP9/170606_FP9_ETH.UZH_signed.pdf>link
Swiss National Science Foundation:/pozicne_dokumenty_k_FP9/SNSF_Position_on_FP9.pdf> link
ERRIN: link
ALLEA (All European Academies): link
Akademie věd České republiky: /pozicne_dokumenty_k_FP9/Akademie_ved_Ceske_republiky_Position-CAS-on-FP9-CZ_4.pdf“>link

Coimbra Group: link

GIURI (Gruppo Informale Uffici di rappresentanza Italiani): link

EMBL: link

HERA Network: link

ECSEL: link

Neth-ER: link

YERUN: link

ALLEA, HERA, ELI, ESA, EuroScience, GYA, Net4Society, Norface, YAE (spoločenské vedy): link

Tekes: link

The Guild of European Research-Intensive Universities: link

Priemyselné a výskumné asociácie: link

Helsinki Group on Gender in Research and Innovation: link

Eurospace: link

Young Academy of Europe: link

APRE: link

Young Researchers: link

Asociácia univerzít v Holandsku: link

NFU: link

EARTO (2nd Joint Declaration by Industry on RTOs): link

YERUN: link