SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Aktualizácia (december 2018): Prehľad informačných dní na rok 2018 a 2019

Odporúčame

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P)
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Prinášame Vám prehľad informačných dní a partnerských búrz na rok 2018 a 2019 pracovného programu Horizont 2020 na obdobie 2018-2020 vrátane ďalších relevatných podujatí. 
Zoznam budeme priebežne aktualizovať.

Téma: dátum / web / prezentácie

Informačný deň EIT k predkladaniu návrhov pre rok 2018: 13. 2. 2018 / link / link
Informačný deň a Brokerage Event k výzvam SC7: 12.-13. 3. 2018 / link / link
Informačný deň a Brokerage Event k PADR: 12. 4. 2018 / link / link
Informačný deň k výzvam BBI JU: 17. 4. 2018 / link link
Informačný deň Clean2Sky: 22. 5. 2018 / link / link

Informačný deň COSME: 11. 6. 2018 / link link

Informačný deň k výzvam SEaWP pre rok 2019: 18. 6. 2018 / link / prezentácie: link / link

Informačný deň k výzvam SC1 pre rok 2019: 12. 7. 2018 / link / link
Informačný deň k výzvam SC5 pre rok 2019: 11.-12. 9. 2018 / link / link

Online Informačný deň k výzvam SC3 pre rok 2019: 13. 9. 2018 / link / link

Informačný deň a Brokerage Event k výzvam SC7 pre rok 2019 (Paríž): 2. 10. 2018 / link / link

Informačný deň k výzvam SC3 pre rok 2019: 5. 10. 2018 / link / link

Informačný deň a Brokerage Event k výzvam oblasti vesmíru (Praha): 11. – 12.10.2018 / link / link

Informačný deň k výzvam SC4 pre rok 2019: 23. 10. 2018 / link / link

Informačný deň a Brokerage Event k výzvam SC6 pre rok 2019 (Varšava): 8. 11. 2018 / link / link

Informačný deň Clean 2 Sky pre 9. výzvu na predkladanie návrhov: 8. 11. 2018 / link / link

Brokerage Event Shift2Rail JU k výzvam pre rok 2019 (Štrasburg): 29. 11. 2018 / link / link

Informačný deň k fotonickým výzvam na rok 2019: 18. 1. 2019 / link

Informačný deň k výzvam SC3 o energetickej účinnosti: 22. 1. 2019 / link

Informačný deň k implementácii stratégie ľudských zdrojov (HRS4R): 29. 1. 2019 / link

Informačný deň FCH JU k výzvam pre rok 2019: 29. 1. 2019 / link

Security Mission Information & Innovation Group (SMIG2): 29.-30. 1. 2019 / link

DroneDays Matchmaking a Brokerage Event: 15.-16. 3. 2019 / link