SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Webinár: ICT in Emergency Situations

Naše podujatia

  • Začiatok
    07.05.2020, 16:00
  • Typ podujatia
    Webinár
  • Organizátor
    SARIO v spolupráci so SLORD

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) s podporou Styčnej kancelárie pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) pripravuje webinár na tému „ICT in Emergency Situations„. Cieľom webinára je priblížiť ICT firmám možnosti, akými vedia zužitkovať svoje skúsenosti a technologický potenciál v najrôznejších oblastiach súvisiacich s krízovými situáciami, ako napríklad ochrana zdravia, kritickej infraštruktúry a ekonomiky. Webinár bude prebiehať v anglickom jazyku.

Dátum: štvrtok, 7. máj 2020 – 16:00

Vystupujúci:

    William Carbone – IBM
    Matúš Bakoň – insar.sk
    Juraj Gago – iniciatíva Hack Virus
    Radovan Hilbert – YMS


Registrácia je možná do 6. mája 2020 prostredníctvom registračného formulára (v anglickom jazyku). Odkaz na webinár (cez aplikáciu Zoom) bude zaslaný zaregistrovaným účastníkom v deň jeho konania.

REGISTRÁCIA


The Slovak Investment and Trade Development Agency (SARIO), with the support of the Slovak Liaison Office for Research and Development (SLORD), is preparing a webinar on „ICT in Emergency Situations„. This webinar aims to introduce ICT companies to the possibilities of using their experience and technological potential in a variety of areas during emergency situations, such as protection of health, critical infrastructure and economy. The webinar will be conducted in English.

Date: Thursday, 7 May 2020 – 16:00

Speakers:

    William Carbone – IBM
    Matúš Bakoň – insar.sk
    Juraj Gago – Hack Virus Initiative
    Radovan Hilbert – YMS

Registration is possible until 6 May 2020 via the registration form (in English). A link to the webinar (via the Zoom application) will be sent to the registered participant on the day of the event.

REGISTRATION