SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Európske partnerstvo „Spoločný podnik Circular Bio-based Europe (CBE JU)“ organizuje informačný deň k prvej výzve na predkladanie návrhov

Naše podujatia

  • Začiatok
    07.06.2022, 09:00
  • Koniec
    07.06.2022

Na podujatí predstavia pracovníci programovej kancelárie CBE JU, konzorcia Bio-based Industries (súkromný partner spoločného podniku CBE) a Európskej komisie nové partnerstvo, jeho strategický výskumný a inovačný program, témy prvej výzvy a spôsoby podávania žiadostí.

Informačný deň sa bude vysielať online a účastníci budú mať možnosť klásť otázky pred podujatím aj počas podujatia. Záznam z informačného dňa bude po skončení podujatia k dispozícii na webovej stránke CBE JU a na YouTube.

Druhá časť informačného dňa je venovaná nadväzovaniu kontaktov. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať na sieťovej platforme CBE JU a prezentovať svoj nápad na projekt, hľadať partnerov a nadviazať kontakt s ostatnými členmi komunity CBE JU.

Viac informácií:

Program podujatia

Stránka podujatia

Zverejnené 13.05.2022, slord