SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Kontakt

Kde nás nájdete:

Rue du Luxembourg 3 (IV. poschodie)
1000 Bruxelles
Belgium
(zastávka metra “Trône”, linka 2 a 6)

slord@cvtisr.sk