SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Európsky inovačný a technologický inštitút – EIT

EIT prináša skutočnú a trvalú zmenu v inovačnom prostredí Európskej únie, tým, že vytvorí nové prostredie, kde sa vysokoškolské vzdelávanie prepojí s výskumom, verejnou správou a priemyslom.

Od roku 2014 do roku 2020 EIT dostane 2,711 mld. Eur na podporu inovácií v Európe. Hlavný operačný nástroj EIT sú Znalostné a inovačné spoločnosti (Knowledge and Innovation Communities – KICs). Ponúka možnosti začlenenia sa do kolaboratívnej komunity pre najlepších inovatívnych hráčov.

V roku 2010 boli definované 3 iniciatívy:

Päť nových iniciatív vzniklo od roku 2014:

  • Inovácie pre zdravý život a aktívne starnutie (EIT Health)
  • Suroviny – udržateľný prieskum, ťažba, spracovanie a recyklácia (EIT Raw Materials)

2016:

  • Food4Future – udržateľný dodávateľský reťazec od zdrojov po spotrebiteľov (EIT Food)

2018:

Odkaz na stránky EIT