SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Zverejnenie správy o pokroku výskumných infraštruktúr ESFRI

Aktualita

Oblasti
  • Výskumné infraštruktúry
Towards the ESFRI Roadmap 2021 - a new ambition for European ...

Európska komisia nedávno zverejnila správu skupiny nezávislých odborníkov na vysokej úrovni s názvom „Supporting the Transformative Impact of Research Infrastructures on European Research“. Táto správa posudzuje uskutočnený pokrok Európskeho strategického fóra pre výskumné infraštruktúry (European Strategy Forum on Research Infrastructures, ESFRI), ako aj ďalších dôležitých infraštruktúr svetovej úrovne smerom k dlhodobej udržateľnosti. Skupina odborníkov bola vytvorená Európskou komisiou v januári 2019.

V správe je vypracovaný dôkladný posudok podpory EÚ počas prípravnej a implementačnej fázy paneurópskych výskumných infraštruktúr a vývoja nástrojov financovania. Taktiež sú poskytnuté odporúčania pre zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti európskeho systému výskumných infraštruktúr a vylepšenie budúcich nástrojov podpory zo zdrojov rámcových programov EÚ pre výskum a inovácie.

Zistenia správy ukazujú, že nástroje financovania Európskej komisie boli účinné pri podpore množstva kľúčových činností počas celého životného cyklu výskumných infraštruktúr. Budúce finančné nástroje programu Horizon Europe by sa mali adresovať aspekt dlhodobej udržateľnosti hneď v počiatočnej fáze vývoja výskumnej infraštruktúry. Správa tiež poskytuje odporúčania o tom, ako prekonať otázku nerovnováhy národných a európskych plánov financovania výskumných infraštruktúr.

Celú správu si môžete stiahnuť tu.

Viac informácií: