SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Zlepšenie starostlivosti o onkologických pacientov v Európe – záznam z podujatia

Aktualita

Oblasti
  • Horizont Európa
  • Medzinárodná spolupráca
  • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Dňa 3. septembra 2020 sa v nemeckom Heidelbergu konala konferencia s názvom „Improving cancer care in Europe“, ktorá bola organizovaná Nemeckým centrom pre výskum rakoviny (DKFZ). Konferencia bola zameraná na expertné hodnotenie potrebných aktivít a zmien v oblasti výskumu liečby rakoviny a starostlivosti o onkologických pacientov v Európe s cieľom znížiť záťaž rakoviny v Európe a zlepšiť starostlivosť o európskych občanov.

Medzinárodní renomovaní odborníci apelovali na dôležitosť doplnenia vnútroštátnych programov a potrebu spoločného úsilia v celej Európe zameraného na zlepšenie prevencie, detekcie a liečby rakoviny a podporu pacientov a ich rodín počas celej liečby i po jej skončení. Urýchlenie a zefektívnenie boja proti rakovine je možné aj prostredníctvom vybudovania siete medzinárodnej spolupráce v rámci Európy. Medzinárodná kooperácia v liečbe ojedinelých druhov rakoviny sa v minulosti osvedčila najmä v pediatrickej onkológií.

V súčasnosti sa bojom proti rakovine na medzinárodnej úrovni zaoberá Európsky plán boja proti rakovine ako aj rámcový program Horizon Europe, ktorý sa tejto téme bude venovať najmä v rámci svojej výskumno-inovačnej misie pre rakovinu a zároveň aj v rámci klastra Zdravie.  

Rakovina v Európe

Rakovina je v súčasnosti druhým najrozšírenejším ochorením spôsobujúcim smrť v Európe. Viac než 50 % onkologických pacientov v Európe bolo diagnostikovaných s rakovinou pľúc, prsníka, prostaty, močového mechúra, pankreasu a kolorektálneho karcinómu. Náklady na zdravotnú starostlivosť vzrástli v roku 2018 na 103 miliárd eur. Prognózy nasvedčujú, že do roku 2040 nastane 23%-ný nárast nových pacientov s rakovinou (1 z 3 ľudí v Európe bude onkologický pacient).

Faktom je, že 40% prípadov možno predísť, avšak len 3% rozpočtu pre zdravotníctvo je použitých na prevenciu.

Európsky plán boja proti rakovine, ako aj výskumno-inovačná misia pre rakovinu v Horizon Europe zastrešuje 4 hlavné oblasti:

  • Prevencia- zvýšené tabakové kontroly, prístupnejšie vakcinácie, znižovanie obezity v spoločnosti
  • Včasná diagnostika- zjednodušenie prístupu k lekárskej starostlivosti, zrýchlenie procesu diagnostiky vďaka opatreniam v „digitálnej“ oblasti vrátane odbornej prípravy a umelej inteligencie
  • Liečba- prístup k najlepšej možnej liečbe pre všetkých, zvýšenie medzinárodnej kooperácie pri liečbe ojedinelých druhov rakoviny
  • Kvalita života pacientov po liečbe- podporovať vyliečených pacientov možnosťou psychologickej liečby, znovu-zamestnaním a finančnou pomocou

Dr. Hans Henri P. Kluge (Regionálny riaditeľ pre Európu vo Svetovej zdravotníckej organizácii – WHO) poukázal na to, že rakovina preukazuje vplyv sociálnych a ekonomických rozdielov na pacientov. Východná Európa je znevýhodnená najmä v oblasti pediatrickej onkológie, prístupu k liečbe a vakcínam. Vo východnej Európe má prístup k liečbe 20% onkologických pacientov na rozdiel od západnej Európy, kde má riadny prístup k rýchlejšej diagnostike a liečbe až 80% pacientov. Rozdiely naprieč Európu sú značné a je preto aj úlohou EÚ v rámci svojich plánov zlepšiť prístup pacientom k diagnostike a k nevyhnutnej liečbe vo všetkých jej členských štátoch. Práve výskumno-inovačná misia pre rakovinu v rámci nadchádzajúceho rámcového programu Horizon Europe sa bude snažiť prispieť k väčšej rovnosti pri prístupe k liečbe, správnej a rýchlej diagnostike a lepšie zvládateľnej a personalizovanej liečbe onkologických pacientov.

Thomas Rachel (Štátny tajomník Federálneho ministerstva školstva a výskumu) na konferencii  odprezentoval projekt Národné desaťročie boja proti rakovine 2019-2029, ktorý je spoločnou iniciatívou nemeckého spolkového ministerstva školstva a výskumu s ďalšími  zainteresovanými stranami pôsobiacimi v oblasti výskumu rakoviny. Cieľom tohto 10-ročného programu je, zapojením rôznych záujmových skupín (výskumných pracovníkov, regulačných orgánov, pacientov a ich príbuzných) do iniciatívy, zlepšiť diagnostiku a liečbu rakoviny. V rámci projektu si vytvorili experti v Nemecku plán financovania komparatívnych a optimalizačných štúdií na zabezpečenie prevencie a liečby rakoviny a taktiež otvorenie 4 nových onkologických centier.

Rachel taktiež poukázal na potrebu 3 hlavných elementov, ktoré tiež súvisia so zdravím pacientov, a to najmä počas prebiehajúcej pandémie ochorenia COVID-19:

  • politika verejného zdravotníctva pre všetkých bez rozdielov
  • inovatívne financovanie projektov
  • odstránenie rozdielov pri prístupe k vakcínam

Práve počas pandémie COVID-19 sú onkologickí pacienti jednou z najohrozenejších skupín obyvateľstva. Nielen že sú vystavení väčšiemu riziku nákazy, ale taktiež im nie je umožnený riadny prístup k liečbe a pravidelnému skríningu. Najmä z tohto dôvodu je nutné konať rýchlo a premyslene.

Počas konferencie bolo apelované tiež na dôležitosť zdieľania dát v rámci klinických registrov, ktoré jednoznačne prispieva k zrýchleniu procesu diagnostiky a procesu začiatku liečby.

Viac informácii:

Viac informácií k podujatiu nájdete tu.

Zdroj: Záznam SLORD