SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Záznam z informačného webináru k prvej výzve Inovačného fondu

Aktualita

Oblasti
  • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia

Dňa 14. júla 2020 sa konal webinár k prvej výzve Inovačného fondu (Innovation Fund). Počas tohto webináru boli predstavené kľúčové prvky výzvy, ako aj celý proces a princípy podávania žiadostí k prvej výzve, ktorá je otvorená do 29. októbra 2020. Podujatie zorganizovala Európska komisia.

Cieľom Inovačného fondu je pomáhať vytvárať správne finančné stimuly pre investície do novej generácie technológií potrebných na prechod EÚ na nízko uhlíkové hospodárstvo, a tým prispievať k zníženiu skleníkových plynov.

Prvá výzva na predkladanie návrhov v rámci Inovačného fondu prispieva k ekologickému oživeniu hospodárstva EÚ tým, že pomáha podnikom investovať do čistej energie a čistého priemyslu s cieľom stimulovať hospodársky rast, vytvárať miestne pracovné miesta a poskytovať priemyselnému odvetviu EÚ konkurenčnú výhodu.

Viac informácií:

Pozrite si aj: