SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Waldemar Kütt bol vymenovaný za riaditeľa Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum

Aktualita

Oblasti
  • Európska rada pre výskum (ERC)

Waldemar Kütt bol oficiálne potvrdený ako riaditeľ Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum (ERCEA), ktorá zodpovedá za implementáciu aktivít Európskej rady pre výskum (ERC). W. Kütt od augusta 2019 až doteraz zastával funkciu dočasného riaditeľa tejto výkonnej agentúry, keď nahradil Pabla Amora.

Jeho nový mandát začal 16. mája 2020 a bude trvať štyri roky, s možnosťou jedného predĺženia.

Predtým, ako začal W. Kütt pracovať pre ERC, zastával niekoľko vedúcich pozícií na oddeleniach pre biohospodárstvo („Bioeconomy and Food Systems”, „Bio-based Products and Processing“ a “Bioeconomy Strategy”) v rámci Generálneho riaditeľstva EK pre výskum a inovácie (DG RTD).

W. Kütt vstúpil do DG RTD v roku 1997,  pričom v rokoch 2008 – 2015 pôsobil pod dvoma komisármi pre výskum (Janez Potočnik a M. Geoghegan-Quinn).

Bernard Magenhann  bol zároveň Európskou komisiou vymenovaný za zástupcu generálneho riaditeľa zodpovedného za riaditeľstvá C, G, R v Spoločnom výskumnom centre Európskej komisie (JRC), tiež od 16. mája 2020. B. Magenhann predtým pôsobil ako zástupca generálneho riaditeľa v Generálnom riaditeľstve EK pre ľudské zdroje a bezpečnosť (DG Human Resources and Security).

Viac informácií je k dispozícii tu.