SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Výzva spoločného podniku BBI JU na rok 2020 pritiahla 229 projektových návrhov žiadajúcich 1,1 miliardy EUR

Aktualita

Oblasti
  • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
  • Verejno-súkromné partnerstvá (PPP)

Programová kancelária spoločného podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (Bio-based Industries Joint Undertaking, BBI JU) prijala k 3. septembru 2020, dňu uzávierky svojej výzvy na rok 2020, 229 projektových návrhov.

Uchádzači požiadali o financovanie zo strany BBI JU vo výške 1,1 miliardy EUR, zatiaľ čo orientačný rozpočet na výzvu je 102 miliónov EUR. Programová kancelária v priebehu septembra zhodnotí oprávnenosť prijatých návrhov. Hodnotenie projektových návrhov s pomocou externých hodnotiteľov sa uskutoční v septembri až novembri 2020 a výsledky výzvy budú zverejnené najneskôr v januári 2021.

Spoločný podnik BBI JU víta silnú mobilizáciu biologického sektora s cieľom zúčastniť sa na tejto výzve. Poukazuje aj na vysokú pripravenosť a záujem o budúce možnosti financovania.

Táto v poradí siedma výzva spoločného podnik BBI JU bola otvorená projektovým návrhom v rámci 16 rôznych tém a zameraná na rozvoj nových udržateľných hodnotových reťazcov, od efektívneho spracovania dodávok surovín z biomasy až po uvádzanie biologických výrobkov na trh.

Celý článok a prerozdelenie prijatých návrhov podľa jednotlivých tém si môžete pozrieť tu.

Viac informácií:

Pozrite si aj: