SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Výzva „Project Development Assistance“ pre regionálne projekty zamerané na vodíkové technológie!

Aktualita

Oblasti
  • Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita
  • Partnerstvá: oblasť Klíma, energetika a mobilita

Project Development Assistance (PDA) – pomoc pri príprave európskych regionálnych projektov zameraných na vodík

Spoločný podnik pre čistý vodík (Clean Hydrogen Joint Undertaking,CH JU) vyhlásil druhú výzvu tzv. Project Development Assistance (PDA), ktorá podporí 15 vybraných regiónov pri príprave detailných pracovných plánov pre implementáciu projektov zameraných na vodíkové riešenia a technológie.  

H2Region logo

Toto kolo iniciatívy sa zameria na projekty v tzv. kohéznych krajinách EÚ a najvzdialenejších regiónoch vrátane ostrovov. Celkovo poputuje podpora do 15 regiónov.

What is the opportunity?

Úspešní žiadatelia majú príležitosť získať podporu pri rozpracovaní svojich koncepcií nasadenia palivových článkov a vodíkových technológií do podrobných pracovných plánov od skúsených konzultantov a projektových manažérov z celej Európy v rozsahu do 50 osobodní (person/days). Všetci žiadatelia, ktorí sa do výzvy zapoja budú pozvaní do siete pozorovateľov, ktorá bude sledovať výsledky iniciatívy.

Ako sa do výzvy zapojiť?

Do prvej fázy, ktorá spočíva v prejavení záujmu je možné prihlásiť sa do polnoci 10. októbra 2022 cez platformu výzvy: http://www.h2regions.eu. Na Často kladené otázky k výzve, oprávnenosti žiadateľov, aktivitám, podpore a pod.

  • Výsledky prvej výzvy – FCH JU zverejnil správu pomoci pri príprave európskych regionálnych projektov zameraných na vodík
  • Informačný leták k výzve – PDA regions Flyer
  • Zdroj: CH JU, 20.9.2022, mit