SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Výzva pre konzorcium HBP Flagship – Horizont 2020

Aktualita

Oblasti
  • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Human Brain Project (HBP) FET Flagship spustila otvorenú výzvu na vyjadrenie záujmu na „Systémy a kognitívnu neurovedu“. HBP hľadá partnerov, ktorí môžu vstúpiť do nasledujúcej fázy iniciatívy v rámci Horizontu 2020.

Perspektívne projektové konzorciá, ktoré sú tvorené z 3 až 5 hlavných výskumných laboratórií so sídlom aspoň v dvoch rôznych členských štátoch EÚ alebo H2020 asociovaných krajín sú vyzvané, aby predložili návrhy pre výskumný projekt zaoberajúci sa jednou alebo viacerými kognitívnymi funkciami v systémoch a kognitívnej neurovede. Výzva je otvorená do 3. júla 2015.

V období od 20.5.-15.6. budú organizované Informačné dni v niekoľkých členských štátoch, kde budú výskumníci HBP prezentovať rozsah pôsobnosti výzvy, proces hodnotenia a kritéria na hodnotenie návrhu.

Celý text výzvy, príručku pre navrhovateľov a všetky ďalšie informácie, spoločne s termínmi a miestami informačných dní, nájdete na stránke: https://www.humanbrainproject.eu/164