SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Výzva na spoluprácu pre prístup k skríningovým zariadeniam pre racionálne vybrané zlúčeniny proti SARS-CoV-2

Aktualita

Exscalate4CoV (skratka E4C) vyhlasuje výzvu na spoluprácu pri prístupe k skríningovým zariadeniam pre racionálne vybrané zlúčeniny proti SARS-CoV-2.

E4C je jeden zo 17 financovaných projektov z mimoriadnej výzvy, ktorú vyhlásila Európska komisia (DG RTD) dňa 31.januára. Projekt E4C získal finančnú podporu vo výške 3 miliónov EUR na nasledujúcich 18 mesiacov. Projektové konzorcium tvoria tri najvýkonnejšie superpočítačové centrá v EÚ (CINECA v Taliansku, Barcelonského superpočítačového strediska v Španielsku a Superpočítačového strediska Jülich v Nemecku) spolu s farmaceutickou spoločnosťou a niekoľkými veľkými ústavmi zaoberajúcimi sa biológiou a biomolekulárnou dynamikou.

Tím E4C používa superpočítače pri hľadaní terapií (lieky s malými molekulami) proti SARS-CoV-2 doplnením klasického klinického pokusu a omylu a možného experimentovania u pacientov porovnaním signatúry proteínu vírusu s aktívnymi molekulami. ktoré sa používajú v existujúcich databázach zlúčenín. Projekt v súčasnosti spracováva digitálne modely proteínu vírusu a porovnáva ich s verejne prístupnou databázou tisícov známych aktívnych anti-molekúl, ktoré sú súčasťou existujúcich liekov s cieľom zistiť, ktoré kombinácie aktívnych molekúl by mohli reagovať na vírus.

Pre účely doplnenia databázy zlúčenín E4C, sú výskumné organizácie vyzvané, aby predložili návrhy na skríning ich zlúčenín na profilovanie účinnosti na platformách E4C Biology.

Všetky kritériá a podmienky sú definované v časti „Drug-Box“ na webovej stránke E4C – www.exscalate4cov.eu (odkaz je k dispozícii od 27. marca 2020, 18:00).

Viac informácií k výzve nájdete tu a všetky ďalšie na webovej stránke.