SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Výzva na predkladanie návrhov pre prístup k výskumným infraštruktúram CERIC-ERIC

Aktualita

Oblasti
  • Výskumné infraštruktúry

Stredoeurópske konzorcium pre výskumnú infraštruktúru (CERIC-ERIC) vyhlásilo výzvu na predkladanie návrhov pre prístup k integrovaným multidisciplinárnym zariadeniam pre výskum materiálov a biologických materiálov.

Projektové návrhy môžu adresovať multidisciplinárny výskum vo všetkých oblastiach materiálového výskumu, biomateriálov a nanotechnológií.

Konzorcium CERIC-ERIC predstavuje vstupný bod k viac ako 50 najmodernejším zariadeniam a podporným laboratóriám v rámci 8 krajín. Podrobný opis dostupných zariadení nájdete tu.

Uzávierka výzvy je stanovená na 1. október 2020, 17:00 SEČ.

Viac informácií o výzve nájdete tu.