SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Výsledky výzvy MSCA RISE: 80 miliónov EUR na podporu mobility výskumníkov a inovátorov

Aktualita

Oblasti
  • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"

Dňa 1. septembra 2020 oznámila Európska komisia výsledky výzvy na predkladanie návrhov pre medzinárodnú a medzisektorovú spoluprácu prostredníctvom výmenných pobytov (Research and Innovation Staff Exchange – RISE), ktorá tvorí súčasť programu Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

V rámci tejto výzvy uspelo  74 nových konzorcií, medzi ktorými sa nachádzajú aj 3 slovenské subjekty. Spoločnosť Powertech, s.r.o. je koordinátorom projektu s akronymom „SAFEMILK“ v oblasti prírodných vied. Partnerom tohto projektového konzorcia zloženého z 10 partnerov je aj Univerzita Komenského v Bratislave. Spoločnosť DANUBIA NanoTech, s.r.o. je partnerom projektu s akronymom „CompSafeNano“ v oblasti chemických vied, zloženého z 23 partnerov. Vybraným slovenským organizáciám k tomuto úspechu srdečne gratulujeme.

Z  tohtoročného rozpočtu v celkovej výške 80 miliónov EUR bude financovaných 823 organizácií (vrátane 117 malých a stredných podnikov) zo 137 krajín, ktoré si vymenia okolo 4 000 zamestnancov zapojených do výskumných a inovačných aktivít vo všetkých doménach.

Akcia RISE podporuje medzinárodnú spoluprácu prostredníctvom zdieľania poznatkov a myšlienok z výskumu na trhu v rámci Európy i mimo nej. Do výmenných pobytov sú zapojení výskumní pracovníci na doktorandskej úrovni, držitelia doktorátu, technici, riadiaci a administratívni pracovníci, ktorí budú spolupracovať vo všetkých odvetviach a disciplínach pri riešení globálnych výziev, ako sú klimatické zmeny, pandémia COVID-19 a digitalizácia.

Viac informácií: