SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Výsledky projektu EUDiM – manažment rôznorodosti

Aktualita

Oblasti
  • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov

aktuality/2149_diversity_management/Personen-Cartoon-940×495.png alt=“Diversity management“ title=“Diversity management“ height=“165″ width=“314″ /> aktuality/2149_diversity_management/EUDiM_Logo_mittel.png alt=“EUDiM“ title=“EUDiM“ />

 

 

Projekt EUDiM bol zameraný na aspekty manažmentu rôznorodosti (diversity management) v prostredí malých a stredných podnikov. Na projekte sa podieľali štyri krajiny – Taliansko, Španielsko, Nemecko a Rakúsko. Konzorcium sa skladalo z piatich partnerov (BF/M Bayreuth, efms Bamberg, GES Barcelóna, IIB Viedeň, Lunaria Rím, GGS Heilbronn). Projekt bol financovaný DG Home affairs a prebiehal v období 2014 – 2015.

 

Hlavným cieľom projektu bolo zistiť doterajšie postupy manažmentu rôznorodosti v malých a stredných podnikoch. Adresoval problematiku zvýšenej migrácie do krajín EÚ, kde v súčasnosti imigruje do EÚ ročne približne 1,8 milióna imigrantov. Tento prírastok presahuje prirodzený prírastok obyvateľstva v krajinách EÚ. Najvyšší počet legálnej imigrácie pochádza z Maroka, Číny, Indie, Albánska, Ukrajiny, Brazílie a USA (Európska komisia 2010). Imigrácia je jednou z politických, ekonomických a sociálnych výziev pre EÚ ako celok.

 

Prieskum prebiehal pomocou dotazníka, a výsledky boli vyhodnotené pre jednotlivé krajiny samostatne. Dotazník pre podniky sídliace v Nemecku je možné si pozrieť tu. Dotazník bol určený pre personál zodpovedný za manažment rôznorodosti a pre zamestnancov (konkrétne na kvalifikovanú pracovnú silu), prichádzajúcich s krajín mimo EÚ.

 

Výsledky boli vyhodnotené z cca. 40 dotazníkových odpovedí v Taliansku, Španielsku a Rakúsku. Prieskum realizovaný v Nemecku bol založený na 170 zozbieraných odpovedí.

 

Špecifické výsledky pre jednotlivé krajiny je možné si pozrieť v prezentáciách (/aktuality/2149_diversity_management/Italy.pdf>IT, /aktuality/2149_diversity_management/Spain.pdf>SP, /aktuality/2149_diversity_management/Austria.pdf>AT, /aktuality/2149_diversity_management/Germany.pdf“>DE).

 

Všeobecné zistenia pre všetky krajiny:

  • pri malých podnikoch (do 50 zamestnancov) sa manažment rôznorodosti realizuje individuálne podľa prípadu, neexistuje zaužívaný postup – poskytované služby,
  • pri malých podnikoch sa manažmentom rôznorodosti zaoberajú majitelia,
  • pri podnikoch nad 50 zamestnancov sa vo väčšine prípadov zaoberá oddelenie HR, a existuje zaužívaný postup,
  • imigranti by uvítali väčšiu podporu v oblasti poskytovania právnej pomoci, podpora pri hľadaní ubytovania, jazykové kurzy, podpora pre rodinných príslušníkov,
  • manažment alebo zodpovední pracovníci za manažment rôznorodosti by mali prejsť školením, rovnako ako zamestnanci na senzibilizáciu.

Celú správu si môžete prečítať tu.