SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Výskumný projekt financovaný z programu Horizont 2020 oznamuje sľubné výsledky pre potenciálnu liečbu COVID-19

Aktualita

Konzorcium Exscalate4CoV, ktoré získalo financovanie v rámci prvej mimoriadnej výzvy EÚ v boji proti koronavírusu, oznámilo, že už zaregistrovaný generický liek Raloxifén, ktorý sa používa na liečbu osteoporózy, by mohol byť účinnou liečbou pacientov s COVID-19 s mierne symptomatickou infekciou.

Konzorcium využíva superpočítačovú platformu podporovanú EÚ, ktorá je jedna z najvýkonnejších na svete a pomocou ktorej môže kontrolovať potenciálny vplyv známych molekúl na genomickú štruktúru koronavírusu. Aj toto konzorcium a jeho rýchle výskumné výsledky poukazujú na význam EÚ programov, akým je Horizont 2020, ktorý prepája vynikajúcich európskych výskumníkov, farmaceutické spoločnosti, technológie a výskumné infraštruktúry tak, aby prispel k porážke vírusu.

Ako Exscalate4CoV funguje?
Exscalate4CoV využíva jedinečnú kombináciu vysokovýkonného výpočtového výkonu a umelej inteligencie s biologickým spracovaním, spája 18 partnerov a ďalších 15 pridružených členov. Patria sem superpočítačové centrá v Taliansku, Španielsku a Nemecku, veľké výskumné centrá, farmaceutické spoločnosti a biologické ústavy z celej Európy. Táto platforma má okolo 120 výpočtových schopností Petaflops, čo umožňuje výskum správania sa molekúl s cieľom identifikovať účinnú liečbu proti koronavírusu. Chemická knižnica projektu neustále rastie vďaka dohodám s novo pridruženými farmaceutickými spoločnosťami.

Konzorcium už pomocou svojich superpočítačov prakticky otestovalo 400 000 molekúl. 7 000 molekúl bolo vopred vybraných a ďalej testovaných „in vitro“. Raloxifén sa ukázal ako sľubná molekula: podľa projektu by mohol byť účinný pri blokovaní replikácie vírusu v bunkách, a tak by mohol brzdiť progresiu choroby. Vedci naznačili, že medzi jeho výhody patrí vysoká znášanlivosť pacienta, bezpečnosť a zavedený toxikologický profil.

Ďalším krokom bude diskusia konzorcia s Európskou agentúrou na hodnotenie liekov o tom, ako postupovať ďalej a pri klinických skúškach s cieľom vyhodnotiť nové potenciálne využitie raloxifénu. Ak bude liek úspešný, bude možné ho rýchlo sprístupniť vo veľkých objemoch a za nízku cenu.

S využitím európskej superpočítačovej platformy, jednej z najvýkonnejších na svete, dokáže Exscalate4CoV v priebehu niekoľkých týždňov vykonať skríningový proces, ktorý by pri tradičných technikách trval mnoho rokov. V prvom kroku sa doteraz identifikovalo 6 z 25 rôznych proteínových modelov nového koronavírusu, ktoré sa neustále vyvíjajú, s rôznymi mutáciami prijatými týždenne, ktoré sa preložia do digitálnej formy na použitie v ďalšom kroku. Druhým krokom je porovnanie digitálnej štruktúry proteínov koronavírusu s dostupnou knižnicou molekúl. V treťom a poslednom kroku sa identifikované molekuly podrobia niekoľkým ďalším biologickým skríningovým operáciám v laboratóriách nachádzajúcich sa v Belgicku a Nemecku, aby sa pochopilo, ako identifikovaná molekula interaguje s vírusovým modelom, a aby sa vyhodnotila miera, do akej môže zastaviť svoju aktivitu.

V ďalšej fáze projekt rozšíri vyššie uvedené testy zvážením rozšírenej knižnice s 5 miliónmi molekúl, z 500 miliárd molekúl, ktoré má k dispozícii. Očakáva sa, že budú identifikované ďalšie potenciálne molekuly a prispejú k účinnej celkovej liečbe choroby.

Reakcia EÚ na boj proti COVID-19
Exscalate4CoV je jedným z 18 výskumných projektov, ktoré boli vybraté v rámci prvej mimoriadnej výzvy H2020 na boj s koronavírusom v celkovej sume 48,2 milióna EUR. Konzorcium Exscalate4CoV získalo financie EÚ vo výške 3 milióny EUR spoločne s podporou od spoločností vo farmaceutickom priemysle, ktoré mu poskytujú biologické vzorky prostredníctvom svojej biológie.

Zároveň konzorcium využíva výkonné superpočítače, do ktorej v období rokov 2014 – 2018 EÚ investovala viac ako 600 miliónov EUR. V roku 2018 bol založený spoločný podnik EuroHPC, spoločná iniciatíva vo výške 1 miliardy EUR medzi EÚ a 32 európskymi krajinami, ktorá je zameraná na rozvoj superpočítačového ekosystému svetovej úrovne v Európe.

Komisia sa 4. mája zaviazala v rámci iniciatívy „Globálna reakcia na koronavírus“ zmobilizovať financie na boj proti koronavírusu. Z celkovej sumy 1,4 miliárd EUR, ktorú sa podarilo na tento cieľ alokovať, prechádza 1 miliarda EUR programom Horizont 2020 a zameriava sa na vývoj očkovacích látok, nových spôsobov liečby a diagnostických nástrojov na zabránenie šírenia koronavírusu. Od januára 2020 Komisia zmobilizovala v rámci programu Horizont 2020 celkovo 547 miliónov EUR na boj proti koronavírusu.

Viac informácií...

Zdroj: Európska komisia, DG RTD