SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Vylepšená verzia konzultačného portálu „Have Your Say“

Aktualita

Oblasti
    Pre všetky oblasti

Dňa 3. júla 2020 predstavila Európska komisia prepracovanú verziu svojho konzultačného portálu „Have your say“ („Vyjadri svoj názor“). Táto online platforma vyzýva všetkých občanov (vrátane podnikov a mimovládnych organizácií), aby sa podelili o svoje názory na iniciatívy Komisie v kľúčových etapách legislatívneho procesu.

EK má vďaka novej verzii portálu v úmysle naďalej zlepšovať konzultácie a komunikáciu Komisie s verejnosťou a zvyšovať transparentnosť. Cieľom portálu je zvýšiť kvalitu tvorby politík EÚ, aj vďaka príspevkom všetkých príslušných zainteresovaných strán, ktoré budú prostredníctvom portálu poskytované. Podľa Komisie ponúka prepracovaný portál vylepšené vyhľadávacie funkcie a je užívateľsky prívetivejší.

Komisia v rámci svojho programu lepšej právnej regulácie konzultuje rozsiahlu škálu organizácií a širokú verejnosť prostredníctvom takých informačných nástrojov, ako je portál „Have Your Say“, s cieľom zabezpečiť, aby európske iniciatívy zodpovedali aktuálnym výzvam, akými sú napríklad aj ekologická a digitálna transformácia.

Viac informácií: