SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Výkonná agentúra ERC hľadá národných expertov

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • EURATOM
 • Európska rada pre inovácie (EIC)
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európske inovačné ekosystémy (EIE)
 • Európske partnerstvá
 • Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
 • Klaster 1: Zdravie
 • Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť
 • Klaster 3: Civilná bezpečnosť pre spoločnosť
 • Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír
 • Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita
 • Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Výskumné infraštruktúry

Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum (ERC Executive Agency) hľadá vyslaných národných expertov na tieto pozície:

1. Manažment vedeckého hodnotenia (oddelenie B.2)

2. Kvantitatívna a štatistická analýza (B.2)

5. Vedy o živej prírode (B.3)

6. Fyzikálne vedy (fyzika, chémia, materiálové vedy, vedy o zemi a vesmíre) (B.4)

7. Technické vedy (všetky oblasti) (B.4)

8. Informatika a/alebo matematika (B.4)

9. Spoločenské a humanitné vedy (archeológia, kognitívne vedy alebo humánna geografia) (B.5)

10. Komunikácia (A.2)

2. Etika (B.1)

Záujemcovia by môžu obrátiť na Stále zastúpenie SR v Bruseli, prostredníctvom ktorého je možné zaslať všetky prihlášky najneskôr do štvrtka 31. 3. 2022 do 12.00 hod. bruselského času. (Upozorňujeme, že prihlášky budú zasielať iba stále zastúpenia. Žiadosti zaslané priamo agentúre ERCEA sa nebudú brať do úvahy.)

Stiahnite si viac informácii a požiadavky pre jednotlivé oblasti: ERCEA/SNE/194/2021

Zverejnené 10.1.2022, zur