SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Vyhodnotenie výzvy EIC financujúcej projekty prispievajúce k Európskej zelenej dohode

Aktualita

Oblasti
  • Európska rada pre inovácie - pilot (EIC Pilot)
  • Inovácia v malých a stredných podnikoch
  • Prístup k rizikovému financovaniu

Európska rada pre inovácie (European Innovation Council, EIC) udelila viac ako 307 mil. EUR 64 startupom a malým a stredným podnikom (MSP), ktoré vyvíjajú prelomové inovácie pomáhajúce naplniť Európsku zelenú dohodu, ako aj Plán obnovy Európy. Prostriedky boli udelené na základe výzvy v schéme EIC Akcelerátor s uzávierkou 19. mája 2020.

Viac ako jedna tretina vybraných spoločností je vedených ženami, čo predstavuje viac ako trojnásobok oproti predchádzajúcim výzvam na prekladanie návrhov z dielne EIC. Tento nárast odráža nový pilotný program zavedený zo strany EIC, ktorý garantuje podporu aspoň ¼ špičkovým spoločnostiam vedených ženami, pozvaných na záverečný pohovor výberového procesu.

64 úspešných startupov a MSP pochádza z rôznych krajín, vrátane 17 členských štátov EÚ, pričom 7 z nich (vrátane slovenského startupu Sensoneo) patria k štátom z nižšou výskumno-inovačnou kapacitou. Výsledky tejto výzvy sú zaznamenané ako tie s najrozmanitejšou vzorkou úspešných účastníkov. Spoločnosti Sensoneo k tomuto úspechu srdečne gratulujeme.

EIC navyše udelila 562 známok kvality „Seal of Excellence“ projektom, ktoré boli vyhodnotené ako excelentné, avšak z dôvodu nedostatočného rozpočtu nemohli byť financované z prostriedkov tejto výzvy. Táto známka pomáha projektom nájsť financovanie z iných zdrojov, predovšetkým na národnej úrovni.

Celú správu nájdete tu.

Viac informácií: