SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Vyhlásenie víťazov ceny Horizon Impact Award 2020

Aktualita

Oblasti
    Pre všetky oblasti

Počas Európskych dní výskumu a inovácií 2020 vyhlásila Európska komisia víťazov druhej edície súťaže o cenu Horizon Impact Award, ktorá bola vyhlásená vo februári tohto roku. Cena je venovaná projektom financovaným Európskou úniou, ktoré majú spoločenský dopad v celej Európe i mimo nej. Nezávislá porota vybrala päť víťazných projektov z 10 finalistov. Každý z výhercov získa finančnú podporu vo výške 10 000 EUR.

Cieľom ceny Horizon Impact Award je ilustrovať širšie sociálno-ekonomické prínosy investícií EÚ do výskumu a inovácií a povzbudiť príjemcov projektov k tomu, ako najlepšie riadiť a využívať výsledky výskumu. Ocenenie odmeňuje najvplyvnejšie a najefektívnejšie výsledky projektu v rámci programu Horizont 2020, súčasného programu EÚ pre výskum a inovácie a jeho predchodcu, siedmeho rámcového programu.

Projekty, ktoré vyhrali cenu Horizon Impact Award:

Víťazné projekty boli zamerané na:

  • zníženie stopy CO2 mnohých popredných leteckých spoločností,
  • vyvinutie prvého transparentného displeja, ktorý už niekoľko spoločností uviedlo na trh,
  • zlepšenie kvality života detí so srdečným zlyhaním,
  • využitie inovatívnej technológie na ochranu ohrozených druhov v Južnom oceáne a
  • zachovanie európskeho dedičstva digitálnym prekladom historických rukopisných dokumentov s využitím technológie umelej inteligencie.

Viac informácií: