SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Voľné pozície pre MSCA skúsených výskumníkov na Univerzite v Ľubľane

Aktualita

Oblasti
  • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"

Univerzita v Ľubľane hľadá post doktorandských výskumných pracovníkov, ktorí sa zaujímajú o vypracovanie návrhu projektu v rámci Marie Curie-Sklodowská akcií v schéme Individuálne štipendiá v oblasti:

•Chémie

•Počítačových vied

•Lekárskych vied

•Environmentálnych vied

•Neurovedy

•Fyziky

•Matematiky

•Poľnohospodárskych vied

•Biológie

•Inžinierstva.


Detailnejšie oblasti záujmu s menami supervisorov nájdete v prílohe.

Vyslovenie záujmu je možné do 27.5.2015 na email: MSCA@uni-lj.si zaslaním životopisu a stručného obsahu vašej výskumnej oblasti s nasledujúcou referenciou: „MSCA prof. XXX“.