SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Voľné pozície pre MSCA individuálne štipendiá v ENEA

Aktualita

Oblasti
  • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"

ENEA – Talianska národná agentúra pre nové technológie, energetiku a udržateľný ekonomický rozvoj ponúka voľné pozície pre skúsených výskumníkov v rámci Marie Curie Sklodowská akcií v schéme Individual Fellowship.

ENEA je verejná organizácia, ktorá sa zaoberá výskumom, technologickými inováciami a pokročilými službami v oblasti energetiky, životného prostredia a udržateľného ekonomického rastu. Jej hlavným cieľom je hľadať nové technologické riešenia na ekonomické a environmentálne globálne výzvy.

ENEA úzko spolupracuje s talianskou vládou, regiónmi, lokálnymi úradmi a inými. Zároveň je agentúra jedna z vedúcich talianskych aktérov v oblasti zelenej ekonomiky, ktorá sa ukazuje ako jeden z hlavných spôsobov na prekonanie svetovej ekonomickej krízy.  ENEA funguje cez 9 výskumných centier, 5 výskumných laboratórií a sieť kancelárií po celom Taliansku, vrátane ENEA styčnej kancelárie v Bruseli.

Viac informácií o ENEA nájdete tu.

Post doktorandské pozície na rok 2015 sú detailnejšie opísané v prílohe. Záujemcovia môžu posielať svoje vyjadrenie záujmu priamo kontaktnej osobe uvedenej pri každej pozícii zvlášť. Okrem iného, potenciálni uchádzači s projektovými návrhmi pre oblasti, ktoré nie sú uvedené v prílohe (ale žiadateľ má záujem o pracovnú skúsenosť v  ENEA) môže kontaktovať pani Robertu Boniotti z ENEA Styčnej kancelárie v Bruseli na mail: roberta.boniotti@enea.it na zistenie ďalších možností získania pracovných skúsenosti v ENEA.