SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Voľné post doktorandské pozície MSCA Cofund v Madride – Translačné biomedicínske zobrazovanie

Aktualita

Oblasti
  • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"

 Madrid -MIT M+Vision Konzorcium ponúka 7 post doktorandských voľných pozícií pre prichádzajúcich držiteľov grantu v Madride.

 

M+Vision pokročilé štipendium v oblasti translačného biomedicínského zobrazovania je udelené na 12 mesiacov. Po uplynutí tohto obdobia je možné štipendium predĺžiť o dvojročný kontrakt poskytnutý hosťujúcou organizáciou v Madride, ktorá prijíma výskumníkov počas druhého a tretieho roku (univerzita, výskumné centrum, nemocnica alebo firma – zoznam organizácií je poskytnutý na stránke programu). 


Spôsobilí výskumníci musia byť do dňa nástupu držiteľmi PhD. titulu a nesmú stráviť viac ako 12 mesiacov v priebehu predchádzajúcich troch rokov v Španielsku. Hlavnou požiadavkou je tiež istý druh praxe v biomedicínskom zobrazovaní a plynulosť v angličtine.


Prihlášky sa podávajú cez online systém s deadlinom do 15.6.2015.


Viac informácií nájdete tu.